Saša Janković u utorak podnosi ostavku

05 Feb 2017

Posle ostavke sledi kampanja za predsedničke izbore

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? podne?e u utorak 7. februara ostavku na funkciju ombudsmana i zvani?no po?eti pripreme za izbornu kampanju pred predsedni?ke izbore, piše beogradski list Danas.

Ostavci ?e prethoditi prijem u Palati Srbija koji se održava u ponedeljak uve?e, gde ?e biti obeleženo deset godina postojanja i rada institucije Zaštitnika gra?ana. Na prijemu ?e Jankovi? zvani?no saopštiti svoju odluku.

Drugi mandat Saše Jankovi?a isti?e 4. avgusta i on po zakonu ne bi imao pravo da ponovo bude biran na funkciju zaštitnika gra?ana. Mandat zaštitnika gra?ana je pet godina i može najviše dva puta da bude biran na tu funkciju. Jankovi? je drugi mandat odlu?io da skrati jer je 26. decembra objavio da ?e se kandidovati na izborima za predsednika Srbije.

Skupština Srbije je krajem juna 2007. izabrala Jankovi?a za zaštitnika gra?ana, a zakletvu je položio 23. jula te godine. Po?etkom avgusta 2012. Jankovi?a su za drugi mandat na toj funkciji predložile poslani?ke grupe Demokratske stranke, Socijalisti?ke partije Srbije i Liberalno-demokratske partije, a taj predlog jednoglasno je podržao Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja. U raspravi o izboru ombudsmana, Jankovi?a su podržale sve poslani?ke grupe uklju?uju?i i Srpsku naprednu stranku.

“Kada se osvrnem unazad, najve?e postignu?e je da je ova institucija postala svetionik gra?anima i savesnim državnim službenicima, dokaz da administracija i gra?ani ne moraju da budu neprijatelji. Izdigli smo teme ljudskih prava i vladavine prava iz akademskog i nevladinog domena u sferu interesovanja ‘obi?nog’ gra?anina”, rekao je Jankovi? u intervjuu za Danas.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!