Saša Janković osnovao pokret ‘Slobodni građani Srbije’

21 May 2017

Za članove Predsedništva pokreta izabrani: aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović, novinar Srđan Škoro, reditelj Goran Marković i akademik Dušan Teodorović

U Beogradu je danas osnovan novi politi?ki pokret “Slobodni gra?ani Srbije” za ?ijeg predsednika je izabran bivši zaštitnik gra?ana i drugoplasirani kandidat predsedni?kih izbora Saša Jankovi?.

Jankovi? je posle izbora na tu funkciju izjavio da je cilj tog pokreta vladavina socijalne pravde i “vra?anje dostojanstva i osmeha na lice gra?ana Srbije”.

Novinarima u Beogradu Jankovi? je rekao da ?e sara?ivati sa svima koji dele te ciljeve, ali ne i sa onima koji otvoreno ili prikriveno podržavaju politiku aktuelne vlasti.

On je ocenio da ?e se pokret širiti, ali da ne?e dozvoliti da se na bilo koji na?in okrnji ili diskvalifikuje jezgro koje je danas formirano.

Jankovi? je najavio formiranje eti?ke komisije pokreta i otvaranje kancelarija pokreta u svim mestima u Srbiji.

“Danas je formiran Nacionalni pokret”, kazao je Jankovi? i istakao da su osniva?koj skupštini pored predstavnika iz Beograda prisustvovali i predstavnici iz Bora, Niša, Leskovca.

“Uspeh zavisi od svakog od nas zajedno, ali i svih nas pojedina?no”, rekao je Jankovi?.

Jankovi? je kazao da danas usvojeni Statut pokreta sadrži jasne i precizne ciljeve, što je ocenio kao redak dokument u politici Srbije.

Upitan da li ?e pokret u?estvovati na lokalnim izborima u Beogradu, koji bi trebalo da budu idu?e godine, Jankovi? je rekao da ?e o tom, kao i svim drugim pitanjima, odlu?iti Predsedništvo pokreta.

“Dozvolite nam da udahnemo. Od sutra ve? po?injemo rad”, rekli su i neki od ?lanova Predsedništva.

Za ?lanove Predsedništva pokreta jednoglasno su izabrani: aktivistkinja za ljudska prava Aida ?orovi?, novinar Sr?an Škoro, reditelj Goran Markovi? i redovni akademik Dušan Teodorovi?.

Osniva?koj skupštini novog politi?kog pokreta prisustvovala su 62 osniva?a i mnoge javne li?nosti, me?u kojima reditelji Goran Markovi?, Kokan Mladenovi? i Zdravko Šotra, muzi?ari Vasil Hadžimanov i Vlado Georgijev, novinarka Tatjana Vojtehovski, glumac Sergej Trifunovi?, profesor Fakulteta politi?kih nauka Rade Veljanovski, dramaturškinja Borka Pavi?evi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!