Sarajevski gimnazijalci: Zemaljski muzej je naš rodni list!

22 Feb 2013

Učenici Treće gimnazije u Sarajevu napravili su akcioni plan za spašavanje Muzeja

Pogo?eni problemom zatvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, u?enici III6 razreda Tre?e gimnazije u Sarajevu pokrenuli su inicijativu pod nazivom Spasimo Muzej!, s ciljem da ”Muzej kao jedna od najvažnijih kulturnih institucija ponovo otvori svoja vrata ljudima koji istinski vole kulturu”. Akcioni plan koji su napravili namjeravaju dostaviti nadležnim organima vlasti, a kreirali su i web stranicu i elektronsku peticiju.

”Zemaljski muzej nije samo gra?evina koja služi radoznalim turistima za fotografiranje ili srednjoškolcima za organizovane izlete. Zemaljski muzej je za 125 godina rada postao dio kolektivnog duha grada Sarajeva, jedna od autenti?nih atrakcija ponude gradskog života. Bez te gra?evine, na izgled nebitne za neke, Sarajevo je manje Sarajevo, Bosna je manje Bosna.

Najžalosnija od svega je ?injenica da je Zemaljski muzej funkcionirao tokom oba svjetska rata, a danas, u miru, se zatvara. Uništava se naša li?na karta, naš rodni list. Gdje leži zapravo pravi uzrok ovog problema, teško je re?i”, kažu u?enici Tre?e gimnazije, koji su napravili i akcioni plan za spašavanje Muzeja, koji podrazumijeva i bu?enje svijesti kod gra?ana i ukazivanje na istinsku vrijednost Zemaljskog muzeja.

”Ovo se prvenstveno odnosi na pove?anje broja posjeta Zemaljskom muzeju, kako turisti?kih tako i školskih, a Posredstvom Turisti?ke zajednice Kantona Sarajevo u sve turisti?ke obilaske uvrstiti obavezan obilazak Zemaljskog muzeja u Sarajevu”, kažu u?enici Tre?e gimnazije.

Oni predlažu da se uvede turisti?ka taxa od dvije KM za svakog turistu koja bi se odlagala direktno u fond za održavanja muzeja, istakavši kako je u 2012. godini Sarajevo posjetilo približno 250.000 turista.

?itav akcioni plan u?enika Tre?e gimnazije možete pogledati ovdje.

(Lejla ?olak, Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!