Saradnja Vojvodine sa hrvatskim i mađarskim županijama

20 Jan 2014

Dunavska strategija glavna prilika za saradnju

Predstavnici Vukovarsko-sremske županije, ma?arske županije Ba?-Kiškun i Vojvodine saglasili su se danas na sastanku u Vukovaru da je Dunavska strategija najja?a prilika za saradnju ova tri regiona, saopštio je Biro za informisanje Vlade Vojvodine.

Vojvo?anski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski podsetio je da je Vojvodina deo Srbije okružen zemljama Evropske unije i dodao da je to velika prilika za razvoj.

On je najavio da ?e predstavnici tri regije posetiti i nema?ku pokrajinu Baden-Virtemberg, kako bi se upoznali sa iskustvima u projektima Nema?ke, Francuske i Švajcarske.

Gabrijela Žalac, na?elnica za me?unarodnu saradnju i evropske poslove Vukovarsko-sremske županije, istakla je da je Dunavska strategija najja?a veza tri regije, kao i njena prioritetna podru?ja, koja se odnose na zaštitu životne sredine, mala i srednja preduze?a i zaštitu kulturnog nasle?a.

Predstavnici ma?arske županije Ba?-Kiškun napomenuli su da program Dunavske regije ne može funkcionisati bez kvalitetne saradnje suseda, a važne su oblasti privrede, navodnjavanja i kulture.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!