SANU vs. VANU

12 avg 2010

Vojvođanski sekretar za nauku Dragoslav Petrović izjavio da SANU i VANU treba institucionalno da sarađuju.

Vojvođanski sekretar za nauku Dragoslav Petrović izjavio je danas da Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) i Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (VANU) treba institucionalno da sarađuju.

Petrović je na prijemu za članove VANU u Skupštini Vojvodine rekao da je na adresu SANU uputio i zvaničnu inicijativu da se uspostavi tešnja saradnja između dve akademije. Objasnio je da je to učinio u ime Vlade Vojvodine, a nakon konsultacija sa potpredsednikom Vlae Srbije Božidarom Đelićem i predsednikom SANU Nikolom Hajdinom.

Dodao je da je pokrajinska administracija, u skladu sa Statutom Vojvodine i Zakonom o prenosu nadležnosti, dužna da obezbedi uslove za funkcionisanje VANU. Prema njegovim rečima, to znači da se i SANU i VANU finansiraju iz budžeta pa bi bilo „prirodno“ da onda i sarađuju. „SANU kao državna nacionalna akademija, a VANU kao regionalna akademija, s tim da se ova druga prilagodi planu i programu prve“, rekao je Petrović. Naveo je da bi ta saradnja mogla da se ogleda u zajedničkim projektima, korišćenju istih prostorija u Novom Sadu i drugom.

U Novom Sadu postoji Ogranak SANU koji godinama radi u jednoj zgradi, dok se članovi VANU-a okupljaju u nekoliko malih prostorija u Muzeju Vojvodine.

Predsednik VANU Endre Pap je rekao da postoji „veoma plodna, ali pojedinačna“ saradnja članova dve akademije i ocenio da bi bilo poželjno da se ona podigne na viši, institucionalni nivo. SANU je ranije osporavao osnivanje VANU, uz argument da na tlu Srbije može da postoji samo jedna akademija nauka i umetnosti i da osnivač takve institucije može da bude samo država, a ne pokrajina.

VANU je prvi put osnovana 1979. godine, a ukinuta je 1992. Reosnovana je 2003. godine, odlukom Skupštine Vojvodine. Ta akademija danas ima 19 članova.  U VANU su danas primljeni sociolog Jovan Komšić, lekar Svetozar Nićin, književnik Mladen Markov i muzikolog Miroslav Štatkić.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!