SANJA KLJAJIĆ: Ostala je Žikina šarenica

04 Aug 2016

„Ne želim da učestvujem u ovakvom programu. Očigledno više nema prostora ni da se izborimo za svoje priče. Pokušala sam – nemoguće je“, kaže za DW novinarka Sanja Kljajić koja je u utorak napustila RT Vojvodine

DW: Sanja, ti si u utorak podnela zahtev za sporazumni raskid ugovora sa Radio-televizijom Vojvodine. U medijima si zatim predstavljena kao jedna od liderki protesta protiv cenzure na RTV-u. Šta je prelomilo da daš otkaz?
Sanja Kljaji?: To što sam jedna od liderki protesta je manje važno. Svo ovo vreme sam radila kao novinarka RTV-a, i dalje smo dolazili na posao, ispunjavali zadatke koje su nam davali, a kada se nismo slagali, vodili smo rasprave bukvalno o svakoj pojedinoj pri?i. Bio je presudan zadatak koji sam dobila pre dve sedmice, da uradim pri?u o tome kako u Srbiji ima posla, ali ljudi ne?e da rade.

Kakva bi to pri?a bila? Gde to u zemlji Srbiji ima posla, a ljudi ne?e da rade?
Posla navodno ima u fabrikama koje su otvorili strani investitori. Konkretno su tražili da izjavu uzmem od menadžera kompanije „Lir“ (ameri?ka kompanija koja u Novom Sadu proizvodi delove za automobilsku industriju, a navodno planira da zaposli ukupno 2.500 ljudi, prim. red.) koji su tog dana gostovali u nekoj emisiji na RTV-u. Kod njih je konkurs za posao stalno otvoren, me?utim ljudi ne?e da rade pre svega zbog lošeg imidža te firme gde je nedavno nekoliko radnica palo u nesvest zbog vru?ine i loših uslova rada. U situaciji kada svakog dana ?itamo kako su loši uslovi rada u tim firmama gde se radi za minimalac, rekla sam da ne mogu da pravim pri?u o tome kako posla ima, a ljudi ne?e da rade – što je njihovo pravo. Predložila sam da pri?u uradimo druga?ije – da pri?amo o tim uslovima rada o kojima još nismo govorili na RTV-u…

…pokušavam da razumem: da li tebi urednik samo zada odre?enu temu ili ve? instruira kako ta tema treba da se obradi, odnosno šta treba poru?iti gledaocima?
Oni zapravo temu daju najkonkretnije mogu?e, a u ovom slu?aju i sa predlogom sagovornika. Ti su sagovornici gostovali kod drugog kolege na televiziji gde su upravo i pri?ali o tome kako posla ima, ali ljudi ne?e da rade. Trebalo je da ja tu pri?u napravim za Dnevnik.

Šta se desilo kada si predložila da tema bude šira, to jest da obuhvati i ugrožavanje radni?kih prava?
Meni je urednica tu temu odobrila, rekla da tu moram imati i mišljenje iz sindikata i nekih drugih relevantnih sagovornika, što se ionako podrazumevalo. Snimila sam sagovornika iz sindikata kao i ?oveka koji se bavi podrškom stranim investitorima koji je pri?ao o subvencijama, o tome da li se to isplati i sli?no. ?ak sam imala i izjavu ministra rada Aleksandra Vulina, što je njima bio šok. Pitali su: Odakle tebi ministar za rad? Pošto više nemamo pravo da njima tek tako postavljamo pitanja, ali je koleginica bila na terenu u Beogradu i postavila mu to pitanje. Na kraju je urednica odobrila moj tekst, otišla sam u montažu i završila prilog, ali samo sat-dva kasnije prilog nije stajao u planu za Dnevnik, a obrisan je i ?itav tekst.

A ko je to brisao? Navedi neko ime.
Mogu da navedem ime urednice, to je Kristina Nenadovi?, ali nijedno drugo ime, jer ne znam ko je mogao da obriše tekst.

Dakle to je urednica tog konkretnog izdanja Dnevnika koja ti je prethodno odobrila i temu i tekst?
Da, s tim da ona, verujem, zaista nije imala mogu?nost da o tome odlu?uje. Manje je bitno da li je sama odlu?ila da ne emituje pri?u u tom Dnevniku ili joj vremenski nije stala. Više je bitno da je neko obrisao sve tragove postojanja tog priloga kako nekome slu?ajno ne bi palo na pamet da taj prilog ikada emituje.

Ako kažeš da je tvoja direktna urednica nedužna, odakle onda dolaze instrukcije da se neki prilog zabrani?
U poslednja tri meseca sve instrukcije i pozivi na razgovore stižu od šefa centralnog deska Budimira Markovi?a kojeg sve vreme ozna?avamo kao glavnog izvršioca svih tih naredbi. On je kolegama rekao da više ne smemo da zovemo ni pokrajinske sekretare kada želimo izjave, nego da pitanja moramo prvo dati njemu pa ?e ih on proslediti i zakazati kada ?e biti snimanje.

To nije uobi?ajeno u novinarskoj praksi?
Naravno da nije. Na posletku, ja sam novinarka koja odlazi na teren i odgovorna je za temu. Nekada smo pozivali direktno sekretare, a nekada njihove kabinete, ministarstva ili samu Vladu Srbije. Mi smo ti koji su tog dana na terenu i odgovaraju za pri?u koju na kraju donesu.

Na koji je na?in Markovi? postavljen na mesto ne koje je postavljen?
On je postavljen prošle godine, zajedno sa starim rukovodstvom, recimo Slobodanom Arežinom koji je smenjen (bivši direktor programa RTV, prim. red.). Markovi? je sve vreme bio tu i kritikovao na?in na koji smo mi izveštavali, ali nije imao mogu?nost da uti?e na program. Urednici su nam veoma retko prenosili njegove komentare sa kolegijuma i uopšte nismo morali prema tim komentarima da se upravljamo.

Kakvi komentari? Šta je njemu smetalo u na?inu rada RTV-a pre promena?
Kada je recimo koleginica Vanja ?uri? izveštavala iz Srebrenice, on je rekao da je to sramotan na?in izveštavanja jer je u anketi pustila ljude koji su i pozitivno i negativno komentarisali napad na premijera Vu?i?a na komemoraciji u Poto?arima. Kako što sam rekla, mi smo dobijali malo povratnih informacija, znali smo da tamo postoji neki ?ovek koji smatra da su naši dnevnici i emisije antidržavni. To je više bilo na nivou komentara nego sugestija.

Kada je došlo njegovih pet minuta?
Onog momenta kada je smenjeno 14 urednika i voditelja. To je ?ovek koji je nama i saopštio ko su novi ?lanovi tima i ko ?e ubudu?e ure?ivati dnevne informativne emisije. Tog momenta je sebi dao za pravo da nas poziva na individualne razgovore, da nam za konkretne pri?e govori šta da pitamo, na koji na?in da se ponašamo na snimanju, ali je isto tako jednoj koleginici skrenuo pažnju da mu se nedovoljno ljubazno javlja na hodnicima. Poenta je da je njegove sugestije veoma lako osporiti argumentima.

Markovi?, da li je onaj tip koji je na kolegijumu nakon smena rekao da nikome ne?e da „hvali“ dlaka s glave? To je zabeležila kamera jedne televizije.
To je taj ?ovek koji je posle tri sedmice napokon nau?io da se u tom slu?aju kaže „fali“, a ne „hvali“.

Pokušavam da zamislim kako vaša redakcija funkcioniše poslednjih meseci: dakle vi, novinari, se prepirete sa urednicima svakog dana oko maltene svake teme. Šta na kraju iza?e u Dnevniku?
Rezultat je da ili mi ne potpišemo prilog, uradimo pri?u, izmontiramo, pa ako oni nešto izmene, mi tražimo da nas ne potpisuju ispod tog priloga…

…ali ?uje se tvoj glas?
Da. Što je najgore, mi smo njima sve vreme proizvodili program. Nekako smo uspevali da se izborimo za pri?e koje smo radili, za re?enicu ili dve više, da na kraju objavimo ono što se zaista dogodilo, a ne onako kako oni žele da to izgleda. Suština je, me?utim, da posle nekog vremena oni nas uopšte više nisu slali na teren. Danas na teren za RTV idu novinari za koje provereno znaju da ?e uraditi pri?u kako njima odgovara.

Koliko ja znam o novinarskim kodeksima, urednik nema pravo da natera novinara da uradi pri?u protivno svom profesionalnom maniru. Dakle urednik može da nešto izbaci iz programa, ali ne i da te natera da svojim glasom ?itaš pri?u koju više ne prepoznaješ.
Zapravo je takvih situacija bilo manje, u prvih mesec dana. Onda su i oni shvatili da nema potrebe za takvim konfliktima, nego da jednostavno mogu da nas ne šalju na teren nego ostave da sedimo u redakciji i ne radimo ništa. Tako i jeste u poslednjih mesec, dva. Bilo je nekoliko situacija poput konferencija Aleksandra Vu?i?a, gde novinar smatra da je vest Savamala, a urednik tvrdi da je ekonomija. Tada urednici potpuno promene vest i novinarski off i traže da se uradi onako kako je uradila agencija, to jest Tanjug. U tim slu?ajevima mi ipak izmontiramo tako izmenjeni prilog, ali tražimo da ne stojimo iza toga. U tom trenutku jedino to možemo da tražimo, da se ne potpišemo kao autori. Ali, za razliku od novina, ovde se ipak ?uje naš glas.

Rekla si da postoje i novinari koji su spremni da bez pogovora urade kako im se kaže. Da li to zna?i da je u RTV-u ve?ina pognula glavu? Što se možda može i razumeti, jer ipak ljudi žive od toga.
Zapravo nije tako i to je ohrabruju?e. Ve?ina kolega je potpisala i prvo i drugo protestno pismo, dolazila na proteste i zna šta je posredi. Na prste jedne ruke možemo nabrojati reportere i novinare – dakle ne urednike – koji odlaze na teren i rade takve pri?e. Ostatak redakcije su ionako rasturili – deo su prebacili na radio, ve?ini honoraraca nisu produžili ugovore, a mi koji smo ostali sedimo u redakciji svakog dana i pokušavamo da se izborimo za svoje teme. Ima kolega koji svakog dana formalno, putem mejla, šalju predloge tema na odgovaraju?e adrese – na to nikada ne do?e nikakav odgovor. I mi tako sedimo u redakciji i ?ekamo da se nešto dogodi.

Kako izgleda program RTV-a, dakle ono što gledaoci vide? Ima li u tome ve? drasti?nih razlika u odnosu na period od pre nekoliko meseci?
Da, mislim da to vide i gledaoci, a nadam se da ?e uskoro pokazati i analize novosadske Novinarske škole koje su najavljene za septembar. Gledaoci itekako ve? komentarišu da gradske hronike, poput Jutarnjeg programa i Razglednice, više li?e na Žikinu šarenicu nego na raniji jutarnji program koji se bavio problemima gra?ana, dok Dnevnik i Vojvo?anski dnevnik apsolutno li?e na propagandu svih nivoa vlasti.

Govoriš sada i o vojvo?anskom nivou vlasti?
Apsolutno. Trenutno pokrajinski premijer Igor Mirovi? ima u Dnevniku sve vreme koje želi da ima. Treba biti pošten pa re?i da su i ranije i Bojan Pajti? i Aleksandar Vu?i? zauzimali prvih do pet minuta dnevnika. Razlika je u tome što smo ipak ostatak dnevnika imali da se bavimo aktuelnim temama i onima koje dodiruju probleme gra?ana. Više tog prostora nema, ceo dnevnik je posve?en aktivnostima politi?ara.

Rekla si mi pre intervjua da ?e i druge kolege ovih dana dati otkaze, dakle nisi jedina. Koliko je teško jednom novinaru da da otkaz u zemlji gde se na prste jedne ruke mogu pobrojati mediji u kojima se izveštava slobodno, a plata je dovoljna da se preživi?
Nije laka odluka, ali se svodi na ovo: ili ?u raditi posao kako nalažu kodeksi i principi profesije, ili ga ne?u raditi uopšte. Jer to je razlikovalo RTV od drugih medija proteklih godina. Neki više ne rade voljom rukovodstva, ja sam dala otkaz, neke kolege ?e to uraditi, neke ?eka otkaz u septembru. Ja sam se odlu?ila na ovaj korak jer niti mogu da gubim vreme u toj redakciji niti želim da u?estvujem u ovakvom programu. O?igledno više nema prostora ni da se izborimo za svoje pri?e. Pokušala sam – nemogu?e je. Postoje alternativni mediji, portali i istraživa?ki centri, koji verovatno jedini pružaju neku mogu?nost. Neki kažu da postoji N1, da tamo možemo da pre?emo. Ali N1 je jedina televizija na kojoj nešto slobodno može da se kaže, oni su na kablovskoj, imaju svoje probleme i sigurno ne mogu da udome sve novinare ili radove nezavisnih produkcija. U Vojvodini više svakako ne postoji klasi?ni medij u kojem nešto može da se kaže.

Sanja, da li je ovo ipak na neki na?in polaganje oružja? Jer vi ste organizovali proteste koji su bili solidno pose?eni za grad veli?inie Novog Sada, o tome su izvestili mediji koji smeju da izveste, pa opet ništa, i sada odlazite.
Naše su li?ne odluke da li ?emo ili ne?emo u?estvovati u ovakvom programu. To ne zna?i da je pri?a oko pokreta „Podrži RTV“ gotova, naprotiv. Za septembar smo najavili nove aktivnosti, ?ekamo jesenju programsku šemu, ?ekamo konkretnije analize kako bismo imali podatke koje bismo izneli u javnost, u?estvova?emo u javnim raspravama… Ne?emo prepustiti tu pri?u tek tako, ali naše novinarske karijere u ovom trenutku idu u drugom pravcu.

*Sanja Kljaji?, 1990, radi u informativnoj redakciji RTV-a od 2013. godine. Novinarka je i Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?arskog centra (VOICE) i povremena dopisnica Doj?e velea, gde je 2014. boravila na praksi u redakciji na srpskom jeziku u sklopu stipendijskog programa „Fondacije dr Zoran ?in?i?“.

(Nemanja Rujevi?, Deutsche Welle / FOTO: Jelena Ivanovi?)

Podelite ovu stranicu!