ŠANDOR EGEREŠI: Ne pravimo državu

11 Feb 2009

Ne

Šandor EgerešiNe poga?aju Šandora Egerešija ironi?ni komentari o njegovom “putuju?em cirkusu” po centralnoj Srbiji. Ne odustaje od namere da jugu Srbije objasni kako njen sever nema nameru da statutom “overi” državu u državi. Posle Jagodine i Kragujevca, kre?e za Niš, a poziv za gostovanje dobio je, kaže, iz još pet južnih gradova.
– Ovo je najmanje što može da u?ini predsednik Skupštine Vojvodine ?iji su poslanici, njih 89, dvotre?inskom ve?inom usvojili Predlog statuta – kaže Egereši u intervjuu za “Novosti”.
Imate li odgovor na tvrdnje da je predloženi statut pokušaj pravljenja države u državi?
– To je potpuno neargumentovana, nedobronamerna optužba.Statut ne predvi?a da Vojvodina ima monetarnu politiku, policiju, vojsku, državnu bezbednost, spoljnu politiku. Svega toga nema u statutu, nema državnih prerogativa.
Kako, onda, objašnjavate ovoliku “buku” u vezi sa statutom, ?ak i me?u ?lanicama vlasti?
– Buka je potpuno nepotrebno prerasla u histeriju. Svejedno, mislim da se sada, napokon, povela prava, ozbiljna javna rasprava o statutu Vojvodine. Kada je i centralna Srbija po?ela ozbiljno da razmišlja o statutu, to zna?i da je to jedno od najvažnijih pitanja cele Srbije.
Zašto, onda, niste ranije insistirali na takvoj raspravi? Nisu li od po?etka pojedine odredbe statuta izazvale negodovanje?
– Jednostavno smo ?ekali rasplet. Skupština Vojvodine imala je zadatak da do polovine oktobra usvoji Predlog statuta i dostavi ga republi?kom parlamentu. U me?uvremenu, dobijali smo obe?anja o rokovima – kraj godine, polovina, pa kraj januara, a sada mart. Sada je u Srbiji napravljena prava statutarna histerija i zato sam ose?ao potrebu da pružim ruku centralnoj Srbiji.
Da li su vas shvatili u Jagodini i Kragujevcu?
– Gospodin Palma je rekao da je protiv ?lana 16 u statutu koji predvi?a otvaranje vojvo?anskih predstavništava u Briselu i drugim centrima Evrope. Nudio sam i njemu i ostalim regijama Srbije da zajedni?ki otvaramo kancelarije po Evropi. Onih 360 regija koje imaju predstavništva u Evropi ne lobiraju za separatizam, ve? za kredite, investicije…
Da li krivite najviše DS zbog fijaska Predloga statuta?
– Nikog ja ne?u da optužujem. Ja, samo, kao predsednik pokrajinskog parlamenta, s pravom o?ekujem da u republi?koj Skupštini za taj dokument glasaju sve stranke koje su mu dale podršku u vojvo?anskoj Skupštini. Sigurno je da DS kao najuticajnija stranka u oba parlamenta mora da raš?isti svoje nesporazume. Moraju ve? jednom re?i ostaje li statut ovakav kakvog smo ga izglasali ili su se predomislili, i u ?emu.
Kako ste doživeli negativan stav Sinoda SPC o statutu?
– Kao vernik, poštujem sve tradicionalne crkve, a me?u njima i SPC. Sve one imaju pravo da iznesu svoje mišljenje, i to poštujem. Razumem i da je rana zbog Kosova i Metohije duboka, ali, mislim da crkva ne bi trebalo da se meša u državnu politiku. Ne smemo da mešamo ni pitanja statusa Vojvodine i Kosova. To su razli?ite stvari. Vojvodina ne želi otcepljenje.
Koje promene statuta su, po vašem mišljenju, realne?
– Ne bi trebalo da bude nikakvih promena u statutu. Potrebno je samo u prate?em zakonu o nadležnostima Vojvodine u 26 oblasti uskladiti i jasno precizirati odredbe. I trebalo bi da Skupština Srbije što pre usvoji oba akta kako bismo kona?no po?eli da ih primenjujemo. Evropa ne ?eka.

(Ve?ernje novosti)

Podelite ovu stranicu!