Samo aktivni antifašizam je brana fašizmu

06 okt 2011

Neodrživo je poređenje između partizana i četnika i njihovo izjednačavanje u smislu antifašističke borbe, što se pokušava učiniti i kroz udžbenike već u četvrtom razredu osnovne škole

Istoričarka Olga Manojlović-Pintar sa Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu izjavila je da se protv fašizma može boriti samo “aktivnim antifašizmom”.

Manojlović-Pintar je na tribini u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu kazala da u prilog toj tezi govore brojni primeri iz istorije 20. veka. Prema njenim rečima, neodrživo je poređenje između partizana i četnika i njihovo izjednačavanje u smislu antifašističke borbe, što se, kako je kazala, pokušava učiniti i kroz udžbenike već u četvrtom razredu osnovne škole.

Istoričar Srđan Milošević rekao je da su četnici u početku bili antiokupacioni pokret, ali da su kasnije postali kolaboracionisti fašistickcog okupatora Srbije. On je ocenio da se četnički pokret u Srbiji pokušava predstaviti kao “autohtoni srpski nacionalni pokret”, kao i da je u Srbiji na delu tendencija izjednačavanja fašizma i socijalizma. „Naše društvo je sluđeno. Ono treba da zna da jedino antifašizam može omogućiti koegzistencij različitih identiteta, dok je ključna reč za fašizam diskriminacija”, rekao je Milošević.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!