Samardžić: Skupština Zrenjanina ne može da promeni naziv grada

20 dec 2017

"Nadležnost jedinice lokalne samouprave u ovoj materiji sastoji se od prava pokretanja inicijative i davanja mišljenja"

Politikolog Miroslav Samardžić iz Zrenjaninskog socijalnog foruma (ZSF) ukazao je danas da Skupština Grada Zrenjanina svojom odlukom ne može promeniti naziv mesta, kako to očekuju iz udruženja „Petrovgrad“ koji se zalažu za promenu imena tog grada.

Samardžić je u saopštenju rekao da se nazivi opština i gradova, i naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način njihove promene, utvrđuju Zakonom o teritorijalnoj organizaciji, a da inicijativu za promenu mogu pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi zajednice.

Dodao je i da se predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta utvrđuje po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa teritorijalne autonomije i skupštine jedinice lokalne samouprave.

„Prema tome, naziv Zrenjanin utvrđen je Zakonom koji je donela višestranačka Narodna skupština i može biti promenjen samo izmenom tog zakona. Odluka koju je donela jednostranačaka gradska vlast iz 1946. već odavno ne proizvodi nikakakvo pravno dejstvo, ona je derogirana razvojem pravnog sistema i njeno eventualno ukidanje bilo bi potpuno besmisleno“, rekao je on.

Samardžić je podsetio da prema Ustavu Srbije, zakon može da predloži svaki narodni poslanik, Vlada, Skupština autonomne pokrajine, najmanje 30.000 birača, kao i zaštitnik građana i Narodna banka Srbije u oblastima iz svoje nadležnosti.

„Nadležnost jedinice lokalne samouprave u ovoj materiji sastoji se od prava pokretanja inicijative i davanja mišljenja. Skupština Grada Zrenjanina svojom odlukom ne može promeniti naziv naseljenog mesta“, rekao je on.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, objasnio je, skupština može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti na predlog koji podnese najmanje 10 odsto birača od ukupnog biračkog tela u jedinici lokalne samouprave, na način utvrđen zakonom i statutom.

„Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana. Tako doneta odluka je obavezna, a skupština je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke“, rekao je on.

Samardžić je kazao da prema tome postoji pravna mogućnost da se o incijativi za promenu naziva grada Zrenjanina građani izjasne na referendumu.

„Odluka doneta na tom referendumu obavezuje samo Skupštinu Grada Zrenjanina, ali ne i predlagače zakona ili Narodnu skupštinu. Bez obzira na to, takva odluka imala bi veliku političku težinu, jer bi bilo krajnje problematično da se naziv jednog velikog grada promeni bez saglasnosti njegovih stanovnika“, rekao je Samardžić.

Zrenjanin se 600 godina zvao Bečkerek, 12 godina Petrovgrad, a od 1946. godine Zrenanjin.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!