Šajin: Okruzi mogu da pomognu međuopštinskoj saradnji

31 Jan 2009

Na?elnica

Na?elnica Južnoba?kog okruga Darija Šajin izjavila je danas da okruzi u Srbiji mogu da iniciraju saradnju opština koje mu pripadaju, i da takvi projekti mogu dobiti pomo? i doma?ih i stranih institucija.
Šajin je novinarima kazala da je uloga okruga u Srbiji do sada bila uglavnom “neformalna” i bez pravih operativnih nadležnosti.
Ona je navela da, i pored toga, okruzi mogu da igraju zna?ajnu ulogu u koordinaciji regionalnih projekata.
Šajib je najavila da ?e Južnoba?ki okrug u 2009. godini realizovati saradnju 11 opština tog okruga u zaštiti životne sredine, uz pomo? nema?ke vladine konsultantske ku?e GTZ što su podržala i državna i pokrajinska ministarstva.
Šajin je kazala da treba oja?ati komunikaciju gra?ana i okruga zbog ?ega je Južnoba?ki okrug otvorio info-centar.
Gra?ani ?e mo?i da ulože pritužbe na rad republi?kih inspekcija rada i socijalne politike, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, trgovine, turizma, školstva, lokalne samouprave, zdravstva i infrastrukture.
Broj telefona info centra je 021/544-825, a centar ?e raditi 24 sata dnevno.
U Srbiji, sem Kosova, ima 24 upravna okruga, a na Kosovu pet.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!