SAD: Umetnici protiv Trampa

09 Jan 2017

Inicijativa je ujedno prvi korak ka stvaranju “antifašističkog kulturnog fronta”

Grupa ameri?kih umetnika i kriti?ara pozvala je muzeje, galerije, pozorišta, kulturne centre, umetni?ke škole, neprofitne organizacije i ostale kolege da 20. januara, na dan inauguracije novog predsednika SAD Donalda Trampa, obustave rad i izraze solidarnost sa pozivima na generalni štrajk zbog njegovog ulaska u Belu ku?u.

Inicijativa #J20ArtStrike, pokrenuta kao izraz neslaganja sa izborom Trampa za predsednika SAD, pozvala je kolege da se priklju?e akciji pod sloganom “Nema posla, nema škole, nema biznisa”.

Umetnici su pozvani da se pridruže štrajku i iza?u na ulice kako bi pokazali da se ne mire sa izborom Trampa.

Inicijativa je ujedno prvi korak ka stvaranju “antifašisti?kog kulturnog fronta”.

“Zatvorite vrata na jedan dan, iza?ite na ulice, povedite prijatelje, uzvratite”, poru?ili su potpisnici inicijative #J20ArtStrike, me?u kojima su i umetnici Koko Fusko (Coco Fusco), Džoan Džonas (Joan Jonas), Barbara Kruger, Ivon Rajner (Yvonne Rainer), Ri?ard Sera (Richard Serra), Sindi Šerman (Cindy Sherman)…

Štrajk umetnika, kako su naveli, samo je jedna od taktita za borbu protiv normalizacije trampizma – toksi?ne mešavine nadmo?i belaca, mizoginije, ksenofobije, militarizma i oligarhske vladavine. Kao i svaka druga taktika, ona nije cilj sama po sebi, ve? intervencija koja ?e biti nastavljena u budu?nosti.

“Ovo nije štrajk protiv umetnosti, pozorišta, ili bilo koje druge kulturne forme”, poru?ili su potpisnici inicijative, isti?u?i da je njihov poziv usmeren na obnavljanje prostora za nove forme otpora u vidu mišljenja, vi?enja, ose?anja i delovanja.

“Obra?amo se ljudima zahvaljuju?i kojima naše kulturne institucije svakodnevno rade, uklju?uju?i mnoge naše prijatelje i kolege. Oni koji rade u institucijama podeljeni su na mnogostruke i neravnopravne na?ine, i svaka akcija mora dati prioritet glasovima, potrebama i strahovanjima onih koji mogu najviše da izgube”, poru?ili su potpisnici inicijative #J20ArtStrike, isti?u?i da je to prilika da se javno pokaže odgovornost i afirmišu i konkretno demonstriraju vrednosti za koje kulturne institucije tvrde da se zalažu.

Protest umetnika 20. januara najavljen je kao po?etak akcija koje ?e biti nastavljene brojnim protestima u Vašingtonu i drugim gradovima koji su “svetionici u mraku Trampove ere”.

Povodom inauguracije Trampa, pokrenuta je i šira inicijativa DisruptJ20, kao poziv svim ljudima dobre volje na mobilizaciju radi reme?enja ceremonije protestima i drugim akcijama koje su izraz nepristajanja na njegovu vladavinu.

“Ako ?e Tramp biti inaugurisan, neka to bude iza zatvorenih vrata, i neka pokaže pravo lice policijske države kojom ?e predsedavati. Neka bude jasno celom svetu da ga velika ve?ina ljudi u SAD ne podržava kao predsednika i ne pristaje na njegovu vladavinu”, poru?ili su organizatori serije akcija #DisruptJ20 koje ?e, kako je navedeno, biti po?etak dugoro?nog otpora.

“Moramo da iza?emo na ulice i protestujemo, blokiramo, remetimo, intervenišemo, sedimo, šetimo, dignemo se, i napravimo više buke i problema u pozitivnom smislu nego što establišment može da podnese. … Moramo da delegitimišemo Trampa i sve što on predstavlja. Vreme je da odbranimo sebe, one koje volimo i svet koji nas podržava kao da naši životi zavise od toga – jer zavise”, poru?ili su organizatori protesta, pozivaju?i sugra?ane na proteste 20. januara u Vašingtonu i drugim gradovima u SAD. Poziv na protest upu?en je i ljudima širom sveta – ispred ameri?kih ambasada, na granicama i drugim simbolima neokolonijalne mo?i.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!