SAD: Obama u suzama branio kontrolu prodaje oružja

06 Jan 2016

Obama je predstavio plan za nova ograničenja pri kupovini oružja te zaplakao govoreći o ubistvima u školi u Newtownu

Ameri?ki predsjednik Barack Obama obratio se naciji zbog Zakona o kontroli prodaje oružja. Tokom govora je zaplakao dok je govorio o masakru u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu, kada je Adam Lanza usmrtio 20 u?enika i šest ?lanova osoblja škole.

Potaknut sve ?eš?im nasiljem, Obama se založio za strožije kontrole, te saop?io da želi uvesti rigorozne provjere osoba koje kupuju oružje, prije svega njihovih psiholoških profila.

Ameri?ki predsjednik je kazao da bi ista pravila trebala da vrijede za sve, te da se vodi zdravim razumom.

Reporter Al Jazeere Ivica Pulji? javlja iz Washingtona kako je Obama poru?io da svake godine više od 30.000 Amerikanaca gine od vatrenog oružja, te da najve?i dio otpada na samoubistva.

Obamine mjere

Obama je najavio i kakve mjere želi uvesti, a prije svih je ona po kojoj svi koji prodaju oružje moraju imati dozvolu i obaviti sveobuhvatnu provjeru kupca bez obzira želi li neko kupiti oružje na sajmu ili preko interneta.

Sistem provjere treba biti efikasniji, nastavio je Obama, a Savezni istražni ured (FBI) i Ured za alkohol, duhan i vatreno oružje (ATF) rade na tome te ?e zaposliti nove ljude na tom poslu.

“Angažirat ?emo 200 novih ATF agenata, a FBI ?e danono?no raditi na kontroli kupaca”, najavio je Obama.

Po njegovim rije?ima, oni koji imaju mentalnih problema trebaju dobiti neophodnu pomo? te se planira odvojiti 500 milona dolara u te svrhe budu?i da na samoubistva otpada dvije tre?ine žrtava vatrenog oružja.

“Pove?at ?emo sigurnost oružja, jer je 500 ljudi izgubilo živote zbog nesretnog slu?aja. Treba razviti novu tehnologiju kako bi oružje bilo sigurnije”, poru?io je Obama.

Sprije?iti masovna ubistva

“Nismo jedini na svijetu koji smo nasilni, ali smo jedini na svijetu gdje se to tako ?esto doga?a, osobito u razvijenim zemljama. Po?eli smo misliti da je to normalno. Umjesto da mislimo kako riješiti problem, ušli smo u iznimno polariziranu debatu. Moj je cilj dovesti dobre ljude s obje strane da razgovaraju. Nemam politi?kih motiva. Ovo je urgentno pitanje, jer ljudi umiru. Ne želimo ovdje razgovarati o posljednjem masovnom ubistvu, nego da sprije?imo sljede?e”, poru?io je Obama.

Ameri?ki predsjednik je optužio lobi za korištenje oružja da Kongres drži kao taoca, ali je dodao da “oni ne mogu držati Ameriku kao taoca”.

Naglasio je kako je mogu?e da se podrži Drugi amandman ameri?kog Ustava, dok se istovremeno nešto ?ini da se smanji obim masovnih pucnjava u Sjedinjenim Ameri?kim Državama.

Drugi amandman garantira gra?anima pravo da posjeduju vatreno oružje.

Obama je jako emotivno doživio prisje?anje na najmla?e žrtve.

“Svakog puta kad se sjetim te djece, naljutim se. Usput, to se doga?a na ulicama Chicaga svaki dan. Svi mi moramo tražiti da Kongres bude dovoljno hrabar da ustane protiv laži lobista za naoružanje, svi mi trebamo ustati i zaštititi naše gra?ane. Svi mi moramo tražiti od naših guvernera, predstavnika zakonodavne vlasti da u?ine svoj dio posla, da bi naše zajednice bile sigurnije”, poru?io je predsjednik SAD-a.

Raste prodaja oružja

“Zanimljiv je podatak da je prodaja oružja naglo rasla svaki puta kada je predsjednik Obama govorio o ovoj temi u proteklih sedam godina. I sada je to slu?aj i to prije nego je održao današnji govor”, javio je Pulji?.

“Posebno je pitanje što ?e se sada dogoditi. Treba znati da svaka predsjednikova izvršna (administrativna) odredba ima period od 90 dana kada se prikupljaju komentari, ali se poduzimaju i akcije na takve odluke. To zna?i da republikanci mogu sve uputiti na sud, zatim da mogu blokirati financiranje nekih mjera koje je Obama predložio, poput ja?anja kontrole mentalnog zdravlja i upošljavanja 200 federalnih agenata. Bilo koja potrošnja, koja nije ura?unata u prora?un, mora imati odobrenje Kongresa. Ukoliko republikanac postane novi ameri?ki predsjednik, on može prvog dana jednostavno izbrisati izvršne odredbe prethodnika.”

Svi republikanski predsjedni?ki kandidati protive se mjerama predsjednika Obame po pitanju kontrole oružja, javlja Pulji?.

Mike Huckabee poru?uje da je rije? “o nasilnom pokazivanju politi?ke mo?i”, Marco Rubio smatra da je predsjednik Obama “opsjednutim kontrolom oružja te da predsjednikove mjere ne?e doprinijeti sigurnosti gra?ana”, Donald Trump bi sve to poništio, a Ted Cruz kaže da Obama “ne?e oduzeti oružje americkim gra?anima”.

Lobisti Nacionalne udruge za oružje (NRA), poru?uju da ?e nastaviti borbu za zaštitu ustavnog prava o nošenju oružja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!