Sabo: SVM je produžena ruka Fidesa

22 Apr 2015

...pružena ka srpskom ultranacionalizmu

Predsednik Ma?arskog gra?anskog saveza (MGS) Laslo Sabo Rac ocenio je danas da je ma?arska politi?ka klasa u Vojvodini u velikoj krizi.

On je na konferenciji za medije u Senti kazao da se nada da ?e gra?ani ponovo razmisliti o toma za šta su glasali i da vide da da nije sigurno da su dobro u?inili kada su dali ogromnu vlast Savezu vojvo?anskih Ma?ara (SVM).

“SVM je u velikoj moralnoj krizi, a to se reflektuje na vojvo?anske Ma?are. SVM je prakti?no produžena ruka Fidesa, ali ta ruka nije pružena ka vojvo?anskim Ma?arima, ve? srpskom ultranacionalizmu, s kojim je SVM u koalicionom odnosu”, izjavio je predsednik MGS.

Rac Sabo je dodao da se re?aju afere u Ma?arskom nacionalnom savetu, za koje je, prema njegovim re?ima, tako?e odgovoran SVM. On je napomenuo da su afere primetne i u lokalnim samoupravama.

“Nedavno je u Ba?koj Topoli bila ogromna afera oko novca, a uskoro ?e i ovde u Senti izbiti afera, jer sen?anska lokalna samouprava, baš kao i ona Ba?koj Topoli, nije sposobna da obavlja svoje zadatke”, poru?io je MGS.

On je naveo da je lokalna samouprava dozvolila brojne zloupotrebe u sen?anskoj Gimnaziji za talente “Bojai” i napomenuo da je re? o ukupno više od deset miliona dinara.

“Sve ovo ?e da se kao bumerang vrati lokalnoj samoupravi, jer je ona obavezna da podnese izveštaje Skupštini opštine”, dodao je Rac Sabo.

Predsednik Ma?arskog gra?anskog saveza je kazao i da je nesposobnost ljudi na vlasti na lokalu jedan od razloga masovnog iseljavanja.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!