Šabić pisao Ani Brnabić: Kontinuitet neodgovornog odnosa države

30 Aug 2017

Poverenik podseća da je stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti vrlo loše, opterećeno brojnim problemima i svakodnevnim povredama prava građana

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? izrazio je u pismu premijerki Srbije Ani Brnabi? razo?aranje što se donošenje novog, odavno neophodnog Zakona o zaštiti podataka o li?nosti, po ko zna koji put odlaže na neizvesno dug rok.

Šabi? u pismu objavljenom na sajtu Poverenika, povodom Modela zakona koji je dostavio Vladi, izrazio puno razo?aranje i nerazumevanje zbog odnosa Vlade prema nastojanju Poverenika da pomogne, kao i prema Inicijativi velikog broja nevladinih organizacija za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o li?nosti.

Poverenik je ocene iz pisma premijerke prema kojima model “sadrži brojna dobra rešenja” i “predstavlja jako dobar osnov za dalji rad”, ocenio kao kurtoazne fraze bez prakti?nog zna?aja, s obzirom da ga je premijerka obavestila da je model “prosle?en ?lanovima Radne grupe koja radi na pripremi novog zakona kako bi ga imali u vidu”.

“Model zakona koji je Poverenik stavio na raspolaganje Vladi zapravo je kompletan, obrazložen, u potpunosti u skladu s Poslovnikom Vlade pripremljen nacrt zakona. Njegovoj izradi zna?ajan doprinos je dao veliki broj stru?njaka iz civilnog sektora i kompetentnih NVO”, istakao je Šabi?.

On je ocenio da bi stavljanjem tog modela u formalnu proceduru, izlaganjem kroz javnu raspravu, opservacijama i kritici zainteresovanih, uklju?uju?i tu i Radnu grupu i sva ministarstva, i potom eventualnim korekcijama teksta, Srbija mogla da u relativno dogledno vreme dobije nov neophodan zakon.

Kako je istakao, Vlada se, umesto za to, opredeljuje za “aktivnost” koja ve? duže od pet godina nije dala nikakav efekat i da je “i uz najbolju volju prakti?no nemogu?e na?i opravdanje”.

Poverenik podse?a da je stanje u oblasti zaštite podataka o li?nosti vrlo loše, optere?eno brojnim problemima i svakodnevnim povredama prava gra?ana, što je u velikoj meri uslovljeno kašnjenjima i propustima u usvajanju neophodnih zakonskih i drugih dokumenata.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!