Šabić: JKP Informatika iz Novog Sada bez kontrole vrši video nadzor

30 Oct 2014

Niko ne zna šta se dešava s tako snimljenim materijalom

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? izjavio je danas da Javno komunalno preduze?e Informatijka iz Novog Sada u svom posedu ima hiljadu visokokvalitetnih kamera, ali da istovremeno niko ne zna gde tako snimljeni materijal završava.

“JKP Informatika vrši robustan video nadzor u Novom Sadu, ali n, gde on završava, koi ma pravo da mu pristupi…”, rekao je Šabi? na tribini u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

On je dodao da je to posledica ?injenice da ova oblast nije regulisana na adekvatan na?in, zbiog ?ega su mogu?e razli?ite vrste zloupotreba i povreda ljudskih prava.

Šabi? je apelovao na gra?ane da li?ne podatke ne daju svima koji im to traže, ve? isklju?ivo onima koji imaju zakonsko pravo na to.

Prema njegovim re?ima, mogu?e su razli?ite zloupotrebe identiteta pa je tako kra?a identiteta na prvom mestu ekscesa u SAD i prourokuje štete koje se mere u milijardama dolara.

“Ne dajte da vam svako traži i zadržava dokumente, to je veoma rizi?no i mogu?e su velike zloupotrebe”, rekao je Šabi?.

Tribina je organizovana uz podršku nema?ke fondacije “Konrad Adenauer”

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!