Sa mladima o toleranciji na slikovit način

19 Feb 2015

Živimo u društvu netolerancije, gde se odbacuje kultura dijaloga

Aktivisti organizacije civilnog društva “Lokalna akcija” obišli su škole u pet gradova Vojvodine, gde su srednjoškolcima prezentovali publikaciju o toleranciji “Na slovo, na slovo”.

Aleksandar Borbaš iz te organizacije rekao je danas na predstavljanju publikacije u Medija centru Vojvodine da je cilj projekta da se na slikovit na?in mladima predstave pojmovi kao što su tolerancija, predrasude, multikulturalnost, etiketiranje i sli?no, a sa kojima se oni susre?u tokom odrastanja.

“Tokom izrade publikacije konsultovali smo pedagoge i psihologe koji rade sa decom, a ilustracije su tako?e radili srednjoškolci. Od mladih ljudi smo saznali da je me?u njima u velikoj meri prisutno nasilje, kako fizi?ko, tako i psihi?ko, a da su uzrok nacionalne, verske ili druge razli?itosti”, rekao je Borbaš.

Prema njegovim re?ima, mladi ljudi u tim slu?ajevima naj?eš?e ne znaju kome da se obrate i zadržavaju problem za sebe.

“Oni koji su se obratili pedagogu ili psihologu i koji nisu ?utali, u najve?em broju slu?ajeva su prestali da budu žrtve nasilja”, dodao je on.

Borbaš je ocenio da postoji poja?an uticaj ekstremisti?kih grupa na mlade u Vojvodini, ali i da mladi ljudi ne prepoznaju to kao problem.

Istori?ar Milivoj Bešlin rekao je da živimo u društvu netolerancije, gde se odbacuje kultura dijaloga. On je podsetio na slu?ajeve paljenja pekara u Vojvodini.

“Nažalost, protivre?nosti se rešavaju nasiljem, a nasilje je postalo model ponašanja, koji je socijalno uslovljen. I najprisutnije je me?u mladima”, naveo je Bešlin.

On je ocenio da su zbog toga ovakvi projekti važni, jer promovišu negovanje kultura razli?itosti i dijaloga.

Njegovu realizaciju pomogao je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!