Rusija: Poništavanje međuvladinih sporazuma o Južnom toku

04 Dec 2014

Sada predstoji "dug proces anuliranja sporazuma o Južnom toku i rešavanja mogućih finansijskih trebovanja"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da posle objavljivanja o obustavljanju projekta Južni tok, slede procedure kako bi me?udržavni sporazumi o izgradnji tog gasovoda prestali da važe.

“Realizova?e se procedure o prestanku važenja sporazuma”, rekao je Peskov današnjem dnevniku Komersant.

List navodi da Rusiji sada predstoji “dug proces anuliranja sporazuma o Južnom toku i rešavanja mogu?ih finansijskih trebovanja”.

S ta?ke gledišta Rusije, dodaje list, re? je o “višoj sili”, pošto je Bugarska, koja je govorila o velikoj zainteresovanosti za projekat, neo?ekivano izmenila stav i nije dozvolila izgradnju gasovoda.

Pravnici koje je anketirao “Komersant”, navode da se kazne za izlazak ili poništavanje me?uvladinih sporazuma ne predvi?aju, a da se procedura reguliše samim dokumentom.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!