Rusija nije reizabrana u Savet za ljudska prava UN

28 Oct 2016

Umesto Rusije, Generalna skupština UN-a izabrala je Mađarsku i Hrvatsku da predstavljaju Istočnu Evropu u tom savetu

Rusija nije reizabrana u Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) tokom glasanja Generalne skupštine o izboru novih ?lanova, ?iji ?e trogodišnji mandat po?eti 2017. godine, javlja agencija Anadolija.

Umesto Rusije, Generalna skupština UN-a izabrala je Ma?arsku i Hrvatsku da predstavljaju Isto?nu Evropu u tom savetu. Ma?arska je tokom glasanja osvojila 144 glasa, Hrvatska 114, a Rusija 112 glasova.

U Savet je sa 152 glasa ponovo izabrana Saudijska Arabija, Kina, Kuba i Egipat. Osim Hrvatske, ?lanice su po prvi puta postale Ruanda i Irak. Ostale izabrane ?lanice su Brazil, Velika Britanija, Japan, Južnoafri?ka Republika, Tunis i SAD.

Podsetimo, više od 80 humanitarnih organizacija i organizacija za ljudska prava tražilo je nedavno od ?lanica UN-a da ne podrže Rusiju u Savetu za ljudska prava UN-a zbog vojnih akcija Moskve u Siriji.

Savet za ljudska prava klju?no je me?uvladino telo uspostavljeno rezolucijom Generalne skupštine UN-a 2006, s mandatom ja?anja, promocije i zaštite ljudskih prava na globalnom nivou, kao i razmatranja stanja ljudskih prava u svim zemljama sveta.

(N1)

Podelite ovu stranicu!