Rusi protestirali protiv reforme zdravstva

01 Dec 2014

Ukoliko reforma bude provedena, najmanje 7.000 ljekara bit će otpušteno, a 28 moskovskih bolnica zatvoreno

Nekoliko hiljada demonstranata, uglavnom zdravstvenih radnika, okupilo se u nedjelju u centru Moskve. Protestirali su protiv reforme zdravstvenog sistema te zahtijevali bolje plate i uslove za rad.

Iako su u nedjelju u Moskvi zabilježene niske temperature, to nije sprije?ilo demonstrante da se okupe i jasno poru?e ruskim vlastima da se protive reformi zdravstvenog sistema. Ukoliko bude provedena, najmanje 7.000 ljekara bit ?e otpušteno, a 28 moskovskih bolnica zatvoreno.

“Ogor?eni smo, jer je ova reforma u potpunosti nepromišljena; predvi?a propast. Dobri stru?njaci se otpuštaju, broj bolni?kih kreveta koji su neophodni se smanjuje. Nažalost, izgleda kao da je cilj reforme smanjenje troškova za besplatnu zdravstvenu njegu, a proširenje pla?ene zdravstvene njege”, kaže Marija Narelskaja, kardiolog.

Nekolicina demonstranata nastojala je prikazati koliko smanjenje bolni?kih kreveta može biti ozbiljan problem. Nosili su pogrebni kov?eg na kojem je pisalo: “Nije bilo bolni?kog kreveta za mene”.

‘Ogor?ena, uništena i ponižena’

“Što se manje novca izdvaja za zdravstvo, bit ?e sve više kov?ega. To je bio slu?aj u svim zemljama koje su provele sli?ne reforme, a sada se iste provode i na gra?anima Ruske Federacije, posebno u Moskvi. Ukoliko ne dobijete mjesto u bolnici, dobit ?ete kov?eg”, poru?io je Varelij Raškin, poslanik u ruskom Parlamentu.

Ruske vlasti zagovaraju reformu kao neophodan korak za modernizaciju dotrajalog zdravstvenog sistema iz Sovjetskog saveza. Tvrde kako ?e ova reorganizacija u zdravstvenom sistemu pove?ati efikasnost. No, s tim se ne slaže Natalija, koja nema novca za lije?enje bolesnog djeteta.

“Ovdje sam jer zbog ovih reformi ne mogu dobiti besplatni tretman za moje dijete. U protekle dvije i po godine lije?io se u dje?ijoj bolnici Filatov. Sada trebamo platiti za dijagnostiku. Najvjerovatnije da ?emo morati platiti i za usluge specijaliste. Zdravstvena njega koju primamo u lokalnoj klinici ne zadovoljava njegove potrebe. Sada ne razumijem kako trebam lije?iti svoje dijete. Ogor?ena sam, uništena i ponižena”, pri?a Natalija.

Sli?ni protesti protiv reformi održani su i Sankt Peresburgu, Vladivostoku i drugim ruskim gradovima. Prije ovoga, ljekari, medicinske sestre, pacijenti i drugi gra?ani okupili su se po?etkom ovog mjeseca.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!