RTS i RTV izuzeti od zabrane zapošljavanja, ali menadžment ipak angažuje radnike preko agencija

22 Dec 2016

"To je kobno i javnim servisima stvara probleme u funkcionisanju, a angažovanje preko agencije je pri tom skuplje za firmu, koja se u ovom slučaju finansira iz budžeta"

Predsednik grane sindikata Nezavisnost za kulturu umetnost i medije Dragan Milanovi? Pilac izjavio je u Novom Sadu da su prema zakonu javni medijski servisi izuzeti od zabrane zapošljavanja, te da nije jasno zašto se opredeljuju za skuplje angažovanje radnika preko agencija.

Milanovi? je kazao da se ova odredba nalazi u prvom ?lanu Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru (zabrani zapošljavanja), ali da menadžment i RTS i RTV zanemaruje tu ?injenicu, jer su u pitanju “politi?ka rukovodstva”.

“To je kobno i javnim servisima stvara probleme u funkcionisanju, a angažovanje preko agencije je pri tom skuplje za firmu, koja se u ovom slu?aju finansira iz budžeta. Mi ?emo insistirati da se taj zakon poštuje”, upozorio je Milanovi? na tribini UGS Nezavisnost u novosadskom Studiju M.

Prema poslednjim procenama, u Srbiji je preko agencija zaposleno blizu 70.000 radnika, a u RTV tokom godine više od 100 ljudi, ?iji “rad na lizing”, kao i rad agencija koje iznajmljuju radnu snagu, nisu regulisani Zakonom o radu, istraživao je ranije Vojvo?anski istraživa?ko-analiti?ki centar VOICE.

VOICE je pisao i da su radnici u RTV na lizing zaposleni preko agencije Optimum, koje je pobedila na tenderu, a ?ija je pretežna delatnost “usluge redovnog ?iš?enja zgrada”.

Milanovi? dodao da je u slu?aju Radio televizije Vojvodina jedan od goru?ih problema i kolektivni ugovor koji je, prema njegovim re?ima, napisan loše, nema formu kolektivnog ugovora i potpisao ga je bivši ministar za informisanje Ivan Tasovac, iako “vlast ne sme da ima uticaja u javnim medijskim servisima”.

“Taj ugovor je prevara, jer nema koeficijente, nema definisana radna mesta i ostavlja na volju poslodavcu da sklapa ugovore kako ho?e za iste poslove. Radno mesto, a ne stru?na sprema treba da budu kvanitifikovani”, kazao je Milanovi?.

On je dodao da je u skupštinsku proceduru ušla izmena i dopuna zakona o javnim medijskim servisima, u kojem se finansiranje dva javna servisa produžava do 31. decembra 2017. godine u istom iznosu od 4 milijarde dinara.

?lan ekspertskog tima za izradu zakona o agencijama za zapošljavanje Zoran Risti?, rekao je da je novi zakon o agencijama trebalo da bude donet tokom 2016. godine, ali da se sada više ne zna ta?no kada ?e se to desiti.
“Svašta se dešava u Srbiji zbog nedostatka tog zakona. Direktive EU su jasne i zbog toga se i odugovla?i sa donošenjem zakona, a one kažu da zaposleni na istim poslovima, bez obzira ko ih angažuje, ne smeju da imaju razli?ite osnovne zarade”, rekao je Risti?.

Dodao je da je i u evropskim zemljama iznajmljivanje radne snage preko agencija skuplje, te da se to ?ini samo u ekstremno teškim situacijama, kada se dese nepredvi?ene okolnosti ili su u pitanju sezonski poslovi.

Prema njegovim re?ima, uvo?enje novog zakona ne?e odgovarati agencijama, kojih trenutno u Srbiji ima 87, jer ?e nakon njegovog usvajanja barem polovina njih prestati da radi.

Tribinu je u Studiju M organizovao sindikat Nezavisnost u Radio televiziji Vojvodine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!