RS duguje Srbiji milione eura za liječenje

30 Jun 2016

Pojedine zdravstvene ustanove u Srbiji upozoravaju da bh. entitet Republika Srpska duguje sedam miliona eura za liječenje pacijenata

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske duguje sedam miliona eura zdravstvenim ustanovama u Srbiji za lije?enje pacijenata iz ovog bh. entiteta. Neke od tih ustanova najavile su da ?e, ukoliko dug ne bude ispla?en, vra?ati pacijente iz RS-a. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja priznaju dug, ali ne znaju kada ?e ga otplatiti. Zbog toga u Srbiji razmatraju mogu?nost da pacijente iz RS-a koji do?u na operaciju ili lije?enje vra?aju ku?i.

“Niko od naših osiguranika koji su upu?eni na lije?enje u zdravstvene ustanove u Srbiji nije se žalio na lije?enje ili na prijem u zdravstvenim ustanovama tamo. Po?etkom godine bio je manji problem oko ugovaranja usluga sa zdravstvenom ustanovom, odnosno sa specijalnom bolnicom za rehabilitaciju ‘Gornja Trep?a’, ali to je prevazi?eno”, kaže Milan Grubor iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Lije?enje pacijenata iz Bosne i Hercegovine u Srbiji regulirano je me?udržavnim sporazumom prije 12 godina, pojašnjavaju u Republi?kom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije.

Novca nema

“Kako sporazumom nije obuhva?eno upu?ivanje osiguranih lica na le?enje u drugu državu, ni troškovi takvog le?enja nisu predmet obra?una primenom sporazuma. Upu?ivanje pacijenata iz RS-a na le?enje u zdravstvene ustanove u Srbiji reguliše se posebnim ugovorima koje Fond zdravstvenog osiguranja RS-a zaklju?uje sa srpskim zdravstvenim ustanovama”, kažu u tom fondu.

“Iz Fonda za zdravstveno osiguranje RS-a kažu da otplata ovog duga zavisi od njihovih prihoda, odnosno naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Dugovi za doprinose sa krajem prošle godine iznose 135 miliona eura”, javila je Al Jazeerina reporterka Ljiljana Smiljani?.

Prema podacima Poreske uprave RS-a, prošle godine za više od 43.000 radnika i poljoprivrednika nisu bili upla?eni doprinosi. Radi se o blizu 40 miliona eura. Iz Fonda poru?uju da su ra?unali i na sredstva od akciza na duhan i alkohol kako bi se riješili dugova, ali tog novca još nema. Zbog toga im je entitetska Vlada nedavno odobrila kreditno zaduženje u iznosu od preko 21 milion eura.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!