RODOLJUB ŠABIĆ: Bilo gde u svetu bi intervju Marije Mali bio bomba

15 Feb 2017

Gde god u svetu bivša supruga optuži gradonačelnika da je falsifikator i organizovao akciju rušenja, to ima ogromnu specifičnu težinu

Tvrdnje bivše supruge gradona?elnika Siniše Malog da je on falsifikator i da je organizovao akciju rušenja u Savamali, imaju specifi?nu težinu i uznemiruju?e je što nema reakcije nadležnih organa, ocenio je u Novom danu televizije N1 poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi?.

Šabi? je ocenio da bi bilo gde u svetu, intervju u kojem bivša supruga gradona?elnika iznosi takve optužbe, “bio bomba”. Ovde je, s druge strane, intervju Marije Mali za KRIK do?ekan kontroverzno, podse?a poverenik – dok je pri?a “eksplodirala” na društvenim mrežama, ?ini se da ve?ini medija to “nije bilo interesantno”.

Gde god u svetu bivša supruga optuži gradona?elnika da je falsifikator i organizovao akciju rušenja, to ima ogromnu specifi?nu težinu, isti?e Šabi? i ukazuje da su se odre?eni navodi iz tog intervjua pojavili u javnosti još letos, a da nije bilo nikakve reakcije nadležnih organa što je, prema njegovoj oceni, uznemiruju?e.

U nedostatku ili u nemogu?nosti da dobiju informacije o rušenju objekata u Savamali, gra?ani i novinari su se obra?ali povereniku sa zahtevom da odre?eni podaci u vezi sa ovim slu?ajem postanu dostupni javnosti. Šabi? je u januaru dono rešenje kojim je naložio Višem tužilaštvu u Beogradu da u?ini javnim informaciju koji tužilac postupa u tom slu?aju.

“Apsurdno je da do informacije koji tužilac postupa u tom slu?aju, dolazite posle intervencije poverinika, a još apsurdnije da o tome raspravljam sa zvani?nicima. To je državni funkcioner, zove se javni tužilac, i normalno je da se zna ko je to, a pogotovo kada mesecima nema nikakve vesti o tome kako država radi”, kaže Šabi?.

Me?utim, nakon objavljivanja te informacije, nastavilo se sa apsurdnostima, isti?e on i podse?a da je tužilaštvo tajnom proglasilo informaciju šta je preduzelo povodom toga što MUP ne postupa po njihovim nalozima u slu?aju Savamale. “Ako tužilaštvo vodi istragu, kako je mogu?e da policija koja je dužna to da ?ini, ne postupa po nalozima tužilaštva. Tužilaštvo može da pokrene disciplinski postupak ako ne postupaju po njihovom nalozima”, isti?e on.

Gost Novog dana kaže da je fraza “neka institucije rade svoj posao” u slu?aju Savamale pretvorena u karikaturu, jer deset meseci nije ura?eno ništa po tom pitaju. Posao institucija je da oktrivaju, a ne da prikrivaju, kaže Šabi? i ukazuje na to da je ubrzo posle rušenja u Hercegova?koj ulici, doneta odluka na gradskom nivou da se sa tog mesta ukloni šut, što se, prema njegovim re?ima, može posmatrati kao uklanjanje dokaza.

Šabi? je naveo i “krajnje neobi?nu” situaciju da je u jednom slu?aju Prekršajni sud u Beogradu odbio da vodi postupak protiv Siniše Malog jer se sud nalazi u zgradi koja je vlasništvo grada Beograda, a on je gradona?elnik. Ako se tako gleda, onda Aleksandru Vu?i?u ili Tomislavu Nikoli?u niko ne bi mogao da sudi jer su sve zgrade sudova u državnom vlasništvu, a oni su na vlasti u državi, isti?e poverenik.

Sve to, kako kaže, pokazuje da je funkcionisanje institucija u Srbiji samo fasadno i kozmeti?ko. Podse?a i na primer nezavisnih tela za borbu protiv korupcije – Saveta za borbu protiv korupcije i Agencije za borbu protiv korupcije – koji su trenutno u invalidnom stanju. “Mi idemo u izbore. U situaciji kada bi Agencija trebalo da igra važnu ulogu u kontroli izbora, može li to da radi”, pita se on.

Šabi? podse?a i da je posao nezavisnih insitucija da upozoravaju vlast, na da je hvale. Poverenik je, kako kaže, deo vlasti, nije oozicija. “Nažalost, naša je tužna istina da politi?ke stranke u opoziciji imaju potpuno druga?ije vi?enje nezavisnih institucija do trenutka dok ne do?u na vlast, pa onda do?e do kopernikanskog obrta”, kaže on.

Šabi? je, komentarišu?i predlog zaštitnika gra?ana u ostavci Saše Jankovi?a da bi mogao da ga nasledi na toj funkciji, rekao da je od personalnih rešenja važnije jasno utvrditi kriterijume po kojima se biraju ljudi na ?elu nezavisnih institucija. Konstatuje da je, nažalost, proces izbora pod potpunom kontrolom vlasti, budu?i da Skupština ne samo da vrši izbor, nego utvr?uje i listu kandidata.

Kada je re? o kandidaturi Saše Jankovi?a za predsednika Srbije, Šabi? kaže da iako je u jako dobrim li?nim odnosima sa dosadašnjim ombudsmanom, niju u redu da kao poverenik zastupa i podržava bilo ?iju kandidaturu, pa ni njegovu.

(N1 / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!