Bez rodnog jaza tek za 81 godinu

04 Jan 2015

Global Gender Gap Report rangira zemlje prema razlikama u mogućnosti pristupanja resursima za žene i muškarce sukladno situaciji svake zemlje zasebno

World Economic Forum izdao je deveti Global Gender Gap Report kojim mjeri rodnu ravnopravnost prema ?etiri ?imbenika: ekonomiji, politici, zdravlju i obrazovanju. Izvještaj rangira zemlje prema postignutom stupnju rodne ravnopravnosti, a rezultati pokazuju za koliki je postotak neravnopravnost izme?u žena i muškaraca smanjena.

Global Gender Gap Report rangira zemlje prema razlikama u mogu?nosti pristupanja resursima za žene i muškarce sukladno situaciji svake zemlje zasebno, pa na rezultate izvještaja ne utje?u razvijenost ili ekonomska snaga pojedine zemlje.

Od prvog izvještaja 2006. godine, rodni jaz smanjio se za 4 posto, s 56 posto 2006. godine do sadašnjih 60 posto. Ovim tempom rodna ravnopravnost može biti postignuta za tek 81 godinu, i to pod uvjetom da se napredak nastavi trenutnim tempom. Me?utim, izvještaj pokazuje da se napredak prema ravnopravnosti ne postiže u svim zemljama.

Šest od 11 zemalja koje su otpo?etka uklju?ene u izvještaj imaju gore mogu?nosti za žene danas u usporedbi sa stanjem prije devet godina, a me?u njima je i Hrvatska. Hrvatska se nalazi na 55. mjestu od ukupno 142 zemlje, s rezultatom od 0.707 (pri ?emu je 0.00 nejednakost, a 1.00 puna jednakost).

Najmanji jaz na razini svih država je u podru?ju zdravlja, pri ?emu je 35 zemalja u potpunosti zatvorilo jaz, nakon ?ega slijedi ravnopravnost na podru?ju obrazovanja, gdje se broji 25 zemalja. Druga dva podru?ja – ekonomija i politi?ka participacija – znatno zaostaju. Od 142 zemlje, nijedna nije zatvorila jaz u ovim podru?jima. U podru?ju ekonomije, jaz je smanjen do 80 posto u 14 zemalja, dok je u podru?ju politike smanjen na 21 posto, što zna?i da žene prosje?no imaju 5 puta manju šansu za politi?ku emancipaciju u usporedi s muškarcima.

Klaus Schwab, osniva? i direktor World Economic Foruma, navodi kako je postizanje rodne ravnopravnosti nužno iz ekonomskih razloga. “Samo one zemlje koje imaju potpun pristup svim svojim talentima mogu ostati kompetitivne i napredovati. No, još važnije, rodna ravnopravnost pitanje je pravde. Kao ?ovje?anstvo, imamo obvezu osigurati uravnotežen set vrijednosti.”

Saaida Zahidi, ?elnica programa za rodnu jednakost u World Economic Forumu i glavna autorica izvještaja, isti?e kako je “velik dio napretka posljednjih 10 godina u podru?ju rodne ravnopravnost postignut zahvaljuju?i ve?em broju žena u politici”. Dodaje da je sada 26 posto više ?lanica parlamenta i 50 posto više ministrica nego prije devet godina. “Ipak, jasno je da ostaje još puno posla za napraviti i da promjena mora biti ubrzana u nekim podru?jima.”

(Libela)

Podelite ovu stranicu!