Roditeljska kuća obeležila prvu godišnjicu postojanja

15 Mar 2012

U Roditeljskoj kući smešteni su roditelji koji imaju zajedničkog najgoreg neprijatelja: bolest njihove dece. Oni se ljubavlju bore za život svoje dece i samo oni mogu da razumeju jedni druge

Roditeljska ku?a u Novom Sadu danas je obeležila prvu godišnjicu postojanja, a u proteklih godinu dana u njoj je boravilo ukupno 14 porodica dece koja su obolela od malignih bolesti.

„U Roditeljskoj ku?i smešteni su roditelji koji imaju zajedni?kog najgoreg neprijatelja: bolest njihove dece. Oni se ljubavlju bore za život svoje dece i samo oni mogu da razumeju jedni druge”, kazala je agenciji Beta predsednica Udruženja roditelja dece obolele od raka Joland Korora.

Ona je navela da je Roditeljska ku?a zna?ajna iz materijalnih razloga, jer roditelji obolele dece ne moraju da se snalaze za smeštaj tokom le?enja.

Prema njenim re?ima, veoma je zna?ajan i psihološki aspekt, jer le?enje u atmosferi koja je približna ku?noj doprinosti psihi?koj stabilnosti i lakšem izle?enju dece.

Korora je kazala da se u Roditeljskoj ku?i organizuju radionice psiho-socijalne podrške, koje su od primarnog zna?aja, a koje vode psiholozi iz De?je bolnice.

U ku?i su smeštena roditelji i njihova deca koja su obolela od raka i koja se le?e u De?joj bolnici u Novom Sadu. Porodice koje su smeštene u Roditeljskoj se smenjuju, u zavisnosti od terapijskih potreba.

Ku?a se nalazi na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici, u jednoj od bivših vila Darka Šari?a, kojem je država oduzela ku?u nakon što je optužen za šverc droge.

Roditeljska ku?a dobijena je zahvaljuju?i Vladi Vojvodine, a na inicijativu Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti, koju je podržala i De?ja bolnica.

Enterijer u ku?i je nabavljen zahvaljuju?i donacijama, teku?e troškove snosi Vlada Vojvodine, a prehrambene namirnice obezbe?uje De?ja bolnica, kao i vozilo kojim se deca prevoze od bolnice do ku?e i nazad.

U De?joj bolnici u Novom Sadu godišnje se od malignih oboljenja le?i oko 200 dece.

U zaplenjenim Šari?evim vilama na Tatarskom brdu smeštene su još dve organizacije: Centar za socijalni rad i Volonterski omladinski centar.

Rodteljska ku?a postoji još u Beogradu, a sli?na inicijativa pokrenuta je i u Nišu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!