Rita Kinka na čelu Umetničkog saveta NS EPK 2021

08 Jun 2016

Nasuprot ustaljenoj praksi pojedinih prestonica kulture o izboru pojedinca kao umetničkog direktora projekta, Organizacioni odbor se opredelio za kolektivno telo - Umetnički savet

Pijanistkinja Rita Kinka, profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu, izabrana je za predsednicu Umetni?kog saveta kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine.

Rita Kinka jednoglasno je izabrana na sednici Umetni?kog saveta za predsednicu tog tela, saopštio je Organizacioni odbor EPK Novi Sad 2021.

Nasuprot ustaljenoj praksi pojedinih prestonica kulture o izboru pojedinca kao umetni?kog direktora projekta, Organizacioni odbor se opredelio za kolektivno telo – Umetni?ki savet koji je formiran pre mesec dana, a ?ine ga, uz Ritu Kinku, i Dubravka Lazi?, tako?e profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu, upravnica Galerije Matice srpske Tijana Palkovl?evi?-Bugarski, urednica muzi?ke redakcije Kulturnog centra Novog Sada i Novosadskog džez festivala Vesna Ka?anski, književni, filmski i pozorišni kriti?ar Vladimir Kopicl, glumac i direktor Novosadskog pozorišta/Újvidéki Színház Valentin Vencel, osniva? i direktor festivala Exit Dušan Kova?evi?, direktor i glavni urednik Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu Zdravko Vulin i slikar Danijel Babi?, koji je nedavno izabran kao “predstavnik nezavisne umetni?ke novosadske scene”.

Predsednik Organizacionog odbora EPK Novi Sad 2021 Nemanja Milenkovi? izjavio je da je izborom Umetni?kog saveta obezbe?en “kvalitet i participativnost kroz u?eš?e istaknutih pojedinaca i institucija i organizacija koje predstavljaju”, kao i pluralizam mišljenja, a to ?e, kako je hnaveo, “za posledicu imati sveobuhvatniji i raznovrsniji pristup kandidaturi”.

Umetni?ki savet je nedavno odlu?io i da slogan kandidature Novog Sada za EPK 2021. godine bude “4 new bridges” (Za nove mostove).

“Mostovi simbolizuju Novi Sad kroz ?itavu njegovu istoriju: asociraju na spajanje l?udi, kultura, vera, tradicija koji su stotinama godina ?inila da Novi Sad bude primer prožimanja i bogatstva razli?itosti svake vrste. Mostovi su i suštinsko, identitetsko pitanje za svaku osobu, organizaciju, pa i sam grad – naro?ito grad kakav je Novi Sad, koji je i jedini grad u Evropi kojem su u bližoj istoriji srušeni svi mostovi. I oni pravi, ali i oni simboli?ki”, navedeno je na sajtu kandidature Novog Sada za EPK 2021.

?etiri mosta programskog koncepta ?ini?e ukupno osam tema kojima ?e se kandidatura Novog Sada baviti, a to su: kulturno nasle?e i gostoprimstvo; konflikti i migracije; kreativne industrije i mladi, te kulturni kapacitet i javni prostori.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!