Retrospektivna izložba o Katalin Ladik

23 Nov 2010

Izložba razmatra i područje ženske politika tela, nago telo, govor seksualnosti, u odnosu na rodni identitet umetnice i u odnosu na realnost dominantno muškog, ideološkog, društva.

Retrospektivna izložba o Katalin Ladik

Retrospektivna izložba “Mo? žene: Katalin Ladik”, bi?e otvorena u petak, 26. novembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Izložba je strukturirana kroz razmatranje rada Katalin Ladik u podru?jima eksperimentalne poezije, profeministi?ke konceptualne umetnosti, postavangardnih ekscesnih i subverzivnih performansa, performansa u kojima se ispituju oblici ponašanja žene.

Izložba razmatra i podru?je ženske politika tela, nago telo, govor seksualnosti, u odnosu na rodni identitet umetnice i u odnosu na realnost dominantno muškog, ideološkog, društva, navodi se u prate?em materijalu.

Katalin Ladik ro?ena je 1942. godine u Novom Sadu i jedno je od najzanimljivijih imena vojvo?anske avangarde.

Osim pisanjem i glumom, bavila se i performansom, naj?eš?e izvo?enjem poezije uz muziku i likovnom umetnoš?u.

Bila je ?lanica Boš i Boš (Bosch&Bosch) grupe, koja je bila aktivna od kraja šezdesetih do sredine sedamdesetih godina prošlog veka u Subotici. Prvu knjigu objavila je 1969. godine. Glumila je u nekoliko filmova.

Autori koncepta izložbe su Miško Šuvakovi? i Dragomir Ugren.

Realizovana je uz pomo? Umetni?ke kolekcije Erste Banke iz Be?a, Petefi muzeja iz Budimpešte i Muzeja savremene umetnosti iz Barcelone, i uz pomo? Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Izložba ?e biti otvorena do 15. decembra.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!