Restauracija unutrašnjosti Sinagoge u Subotici biće završena do kraja godine

09 Feb 2017

Posao restauracije vredan je dva miliona evra, a finansira ga vlada Mađarske preko Mađarskog nacionalnog saveta

U toku je restauracija unutrašnjosti Sinagoge u Subotici na kojoj rade doma?i i ma?arski stru?njaci, a koja bi trebala da bude završena do kraja ove godine.

Arhitektica i stru?na saradnica na obnovi suboti?ke Sinagoge Žužana Mate rekla je za list Ma?ar so da se istovremeno restauracija delova ovog objekta rade na više lokacija u Subotici i u Ma?arskoj.

“Kako bi proces bio brži, neke delove ?e obnoviti doma?e zanatlije. Sre?uje se unutrašnji enetrijer, ure?uje se objekat, farba se i obnavlja. Istraživanje nam je pomoglo da shvatimo kakva je bila originalna površina, koji materijali su koriš?eni, što je sve uticalo na na?in našeg rada”, kazala je Mate.

Dodala je da ?e unurašnjost zgrade, gde god je to mogu?e, biti ostavljen u originalnom stanju, a da ?e ostalo biti vra?eno u prvobitno stanje.

“Ranije su koriš?eni drugi materijali, tako da ?e restaurator kopirati dekorativne motive i ofarbati ih na osnovu uzorka što ?e se raditi na licu mesta. Ograda je tako?e u fazi izgradnje”, rekla je Mate.

Prema njenim re?ima, najve?i deo stolarskih radova bi?e ura?en u Subotici, dok ?e se pojedini elementi obnavljati u Ma?arskoj.

“Ve?i deo stolarije se radi u Subotici, klupe, dok ?e se veliki centralni luster, koji je ostao u originalu, i zidni ornamenti raditi u Ma?arskoj. Delovi koji budu nedostajali izradi?e lokalna preduze?a. Nije jednostavno ponovno vra?anje klupa jer je na nekim mestima potrebna i popravka, ne samo obnova”, kazala je Mate.

Posao restauracije vredan je dva miliona evra, a finansira ga vlada Ma?arske preko Ma?arskog nacionalnog saveta. Rok za završetak radova je 31. decembar 2017. dodine.

Evropska nevladina organizacija “Europa nostra” uvrstila je Sinagogu u sedam najugroženijih jevrejskih sakralnih objekata na svetu.

Suboti?ka Sinagoga, kao zašti?en spomenik kulture, predstavlja uspomenu na suboti?ke Jevreje koji su živote izgubili u logorima u Drugom svetskom ratu. Sagra?ena je 1902. godine u stilu ma?arske secesije, na osnovu projekta budimpeštanskih arhitekata Dežea Jakaba i Marcela Komora.

(Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!