Regionalni konkurs za priču o pomirenju

02 Jun 2017

Konkurs je namenjen autorkama i autorima koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku

Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd raspisao je regionalni konkurs za kratku pri?u “Biber”, na temu pomirenja nakon ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, koji je otvoren je do 14. juna.

Konkurs je namenjen autorkama i autorima koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Autori i autorke mogu poslati najviše dve kratke pri?e do 9.000 karaktera, sa razmacima, a koje nisu ranije objavljivane, integralno ili u sklopu neke ve?e celine. Poziv se odnosi na afirmisane autorke i autore, kao i na one koji nisu do sada objavljivali.

Tema konkursa je pomirenje nakon ratova u postjugoslovenskim kontekstima, a Biber tim i Centar za nenasilnu akciju koji su raspisali konkurs navode da pomirenje nije popularan termin, jer se naj?eš?e poistove?uje sa konceptom oprosta ili sa idejom da treba sve zaboraviti i okrenuti se budu?nosti.

“Duboko verujemo da je nemogu?e zaboraviti užase gubitka, patnje i nepravde koje su ljudi pretrpeli. Me?utim, ako pomirenje razumemo kao odustajanje od mržnje, kao traženje na?ina da se do?e do pravde, ali tako da se nad drugim u tom traganju ne ?ini nepravda, kao šansu da izgradimo izvesniju, bezbedniju i slobodniju budu?nost za sve, onda smatramo da je to nešto što nam je preko potrebno. Stoga želimo da pozovemo autorke i autore da na nov i kreativan na?in razmišljaju o pomirenju i da nas inspirišu pri?ama koje prevazilaze postoje?e predrasude i ušan?ena neprijateljstva, pri?ama koje pomeraju granice. I da time možda daju potreban podsticaj našim društvima”, poru?uju iz Centra za nenasilnu akciju.

Autori i autorke tri najbolje pri?e osvoji?e nov?ane nagrade u iznosu od 800, 600 i 400 evra, a najmanje dvadeset izabranih radova bi?e objavljeno u višejezi?nom zborniku. Na konkurs se prijavljuje isklju?ivo elektronskim putem, preko prijavnog formulara na stranici biber.nenasilje.org.

(J. Z., Oradio)

Podelite ovu stranicu!