Raste potreba za novim graničnim prelazima sa Mađarskom

24 Feb 2014

Na 160 km dugačkoj granici za sada samo šest graničnih prelaza

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da je neophodno sagledati lokacije na kojima bi mogli biti otvoreni novi grani?ni prelazi izme?u Srbije i Ma?arske i naglasio da je ma?arska vlada ve? donela odluku o finansiranju takvih projekata.

Pastor je na konferenciji „Ispitivanje mogu?nosti presecanja ma?arsko-srpske granice – tribina o razvojnim aktivnostima” u Kanjiži rekao da novi grani?ni prelazi nisu samo politi?ko, ve? životno i egzistencijalno pitanje, jer za sada na 160 km grani?ne linije sa Ma?arskom postoji samo šest grani?nih prelaza.

“Kada govorimo o granicama, govorimo o tome kakve perspektive imamo u budu?nosti”, kazao je Pastor i dodao da ?e od projekata novih prekograni?nih prelaza korist imati obe strane, s obzirom da je Srbija na putu evropskih integracija, a Ma?arska je ve? ?lanica Evropske unije.

Pokrajinski sekretar za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski rekao je da Srbija može obezbediti ekonomski rast samo putem slobodnog protoka ljudi i ideja preko granica.

“Zbog toga ?e Vlada Vojvodine snažno podržavati ovakve inicijative i ugledati se na one koji su ovakvu vrstu saradnje ve? uspešno ostvarili”, rekao je Bugarski.

Zamenik državnog sekretara u Vladi Ma?arske zadužen za nacionalni razvoj Levente Ma?ar najavio je da u petak po?inje rekonstrukcija železni?ke pruge Segedin-Subotica-Ba?-Almaš sa ma?arske strane granice i dodao da ?e biti organizovani razgovari i sa Vladom Srbije kako bi i ona u?inila isto sa svoje strane. Sredstva za obnovu te pruge odobrila je ma?arska Vlada.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!