Raspisan konkurs za “Ružin vrt 2017”

19 Nov 2016

Pesme koje se šalju na konkurs ne smeju biti izvođene niti objavljene, a moraju biti u duhu rusinske narodne muzike

Javna medijska ustanova Vojvodine “Radio-televizija Vojvodine” raspisala je konkurs za 16 novih rusinskih narodnih pesama za festival “Ružin vrt 2017”.

Pravo u?eš?a imaju svi zainteresovani kompozitori i tekstopisci iz Srbije i inostranstva. Pesme koje se šalju na konkurs ne smeju biti izvo?ene niti objavljene, a moraju biti u duhu rusinske narodne muzike.

Jedna osoba može biti koautor najviše dve pesme. Podnosilac prijave može da predloži vokalnog solistu za pesmu.

Ove godine novost je da podnosilac, koji koristi tekst ve? objavljenog dela iz oblasti poezije, mora da dostavi i podatke autora teksta i saglasnost za koriš?enje teksta za komponovanje muzi?kog dela. U slu?aju da se koristi tekst pokojnog autora teksta, doru?uju se podaci naslednika autora i saglasnost za koriš?enje teksta za komponovanje muzi?kog dela.

Konkurs traje do 16. decembra ove godine od dana objavljivanja na veb sajtu RTV i u novinama “Ruske slovo”.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!