Raspisan konkurs za direktora RTV

04 Feb 2009

Upravni

Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine (RUV) doneo je odluku o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje generalnog direktora Radiotelevizije Vojvodina (RTV).
Kako je navedeno u saopštenjenju RTV-a, Upravni odbor RUV-a ?e generalnog direktora imenovati u roku od 15 dana, od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs. Konkurs i uslovi za prijavljivanje kandidata za direktora bi?e objavljen sutra u dnevnim novinama i na sajtu www.rtv.rs i bi?e otvoren 15 dana.
Upravni odbor je 18. decembra prošle godine vehinom glasova razrešio dužnosti direktorku RTV Dinu Kurbatvinski-Vraneševi? i na mesto vršioca dužnosti direktora imenovao Blažu Popovi?a, dotadašnjeg urednika zabavnog programa RTV-a.
Ve?ina ?lanova UO je procenila da Dina Kurbatvinski Vraneševi?, na ?elu menadžmenta koji je okupila, “nije uspela da u dovoljnoj meri obezbedi pove?anje gledanosti programa RTV i tako omogu?i ve?e ostvarenje dodatnih prihoda javnog servisa, koji bi dali širi finansijski prostor za unapre?enje kvaliteta programa”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!