Raspisan konkurs: Filmski Front skromniji nego ranije

26 Jun 2017

Slogan ovogodišnjeg festivala biće NoSignal, aludirajući na nedostatak sluha države za sektor kulture

Organizatori festivala Filmski Front raspisali su konkurs za slanje filmova na ovogodišnji festival i upozorili da ?e zbog ograni?enih finansijskih mogu?nosti 15. Filmski Front biti daleko skromniji nego prethodnih godina.

Ovogodišnji Filmski Front bi?e održan poslednjeg vikenda u oktobru. Rok za slanje filmova je 15. avgust, maksimalna dužina filma iznosi 30 minuta, film mora biti produciran tokom tokom ove ili prošle godine, a na konkurs se primaju eksperimentalni, igrani, animirani i dokumentarni filmovi.

“Iako je do sada festival doživeo nekoliko preobražaja i rastao iz godine u godinu, zbog ograni?enih finansijskih mogu?nosti, odnosno izostanka podrške Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, te pokroviteljstva jedino Ministarstva kulture i informisanja, ekipa festivala primorana je da ga ove godine izvede u mnogo skromnijem obimu”, navodi Kino klub Novi Sad u saopštenju.

Zbog ovakve situacije, koja ne poga?a samo Filmski Front ve? deluje i na mnogim drugim kulturnim frontovima, slogan ovogodišnjeg festivala bi?e NoSignal, aludiraju?i na nedostatak sluha države za sektor kulture.

Više informacija o konkursu mogu?e je prona?i na zvani?nom sajtu filmfront.rs.

(P. N., Oradio)

Podelite ovu stranicu!