Rambo Amadeus podržao studentske proteste u Beogradu: Ovo je mojih sedam zahtjeva!

07 Apr 2017

"Kao i uvijek do sada, na strani sam studenata. Ako su oni plaćenici, i ja sam"

Antonije Puši?, poznatiji kao Rambo Amadeus, na svom Facebook profilu osvrnuo se na studentske demontracije protiv novoizabranog predsjednika Srbije, Aleksandra Vu?i?a. U cjelosti prenosimo njegov status

Kao i uvijek do sada, na strani sam studenata. Ako su oni pla?enici, i ja sam. Sigurno sam pla?eniji od ve?ine. Naravno, ja bih imao malo druk?ije zahtjeve od njih, ne bih se bavio personalnim rješenjima, samo pravilima.

1. Tabloidima i šund televizijama oduzeti pravo na informativni program i objavu vijesti iz politike, bilo kakve politi?ke emisije. Red sisa, red guzica, red politi?ara – degradira i nas i vlast.

2. Nezavisna studentska komisija da sredi bira?ke spiskove, navodno ima više bira?a no punoljetnih stanovnika.

3. Uvo?enje zakonske obaveze glasanja – demokratija je taoc neodgovornih apstinenata. Najrevniji su o?igledno ovi što olovku uzimaju jednom u 4 godine u ruke, pa ne?e nikako da propuste taj doživljaj. Najneodgovorniji su ovi što misle da znaju sve, što se ponašaju kao da je izbor za mis, pa im se “niko ne svi?a”.

4. Ograni?iti minutažu pojavljivanja politi?ara na televiziji. Ovaj se pojavljuje 100 puta više nego Tito. Tito je, sje?am se bio samo prvih 5 minuta dnevnika, a govore je držao samo kad je neka frka ili proslava, jednom u 3 mjeseca. Ovaj je na tv duže od spikera.

5. U Informativnim emisijama ukinuti informacije šta je ko rekao, ostaviiti samo šta je ko uradio. Šta se stvarno dogodilo. Od palamu?evine se ne razaznaje šta jeste a šta nije.

6. Svako ve?e na TV dnevniku pokazivati grafikone spoljnog i unutarnjeg duga, broj nezaposlenih, top listu prosje?nih dohodaka u Evropi.

7. ……………

8………….

9…….Slobodno dopišite, ali vodite ra?una, pravila treba da važe za sve

(Buka / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!