Ramazan u prihvatnim centrima u Srbiji

07 Jun 2016

'Ako učiniš nekom dobro, Bog će ti pomoći', kaže jedanaestogodišnji Afganistanac Imran, koji je stigao u Beograd s tetkom

Stotine hiljada izbjeglica mjesec ramazan do?ekuju u izgnanstvu. U Beograd, uprkos zatvorenim granicama, svakodnevno stižu nove grupe. Za muslimane sveti mjesec neki ?e, prvi put odvojeno od svojih porodica, provesti u tamošnjim prihvatnim centrima.

Policija sa psima na granici Srbije i Ma?arske – Imranov je odgovor na pitanje šta je najstrašnije što je doživio na putu od Afganistana. Ima samo 11 godina i do Beograda je prije tri dana došao sa tetkom. Roditelji nisu imali novca da po?u s njim. Nadaju se da ?e uspjeti da stigne do Njema?ke gdje imaju ro?ake. Ovo je prvi ramazan koji provodi bez njih.

„To je dobar mjesec za nas. Najvažnija stvar za nas muslimane je da se molimo Bogu. Ako u?iniš nekom dobro, siguran si u budu?nosti – Bog ?e ti pomo?i. Molimo se za Njegovu pomo?“ kazao je Imran.

Trenuci u molitvi u mjesecu blagoslova – kako ga pojašnjava i Ibrahim, najvažniji su za svakog vjernika. Svega osam godina stariji od Imrana, ovaj devetnaestogodišnjak u Beogradu je ve? 11 mjeseci. U Centru za azil u Krnja?i, danas je dio tima koji brine o potrebama izbjeglica – i egzistencijalnim i duhovnim.

Zajedni?ka molitva

„Ovaj mjesec je poseban u muslimanskom kalendaru. Sje?am se kada sam bio kod ku?e. Nije isto kao ovdje. Ali, navikao sam se ve? i u kakvoj god da se situaciji na?em tokom ramazana, u miru sam sa sobom“, rekao je Ibrahim Ishak, izbjeglica iz Gane.

Centri za azil u Srbiji otvorenog su tipa, što zna?i da izbjeglice, muslimani, mogu da posje?uju džamiju, a tokom ramazana u vrijeme molitvi imam dolazi kod njih.

U prihvatnim centrima u Srbiji, trenutno je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice, nešto manje od 600 ljudi, skoro 400 u Centru za azil u Krnja?i. Tek ?etvrtina je, me?utim, u proceduri za dobijanje azila.

Od po?etka izbjegli?ke krize, svega jedan posto njih, pa ni toliko, do?e do kraja azilne procedure.

„Oni su tu da se okrepe u centrima, navodno izraze azilnu nameru, u?u u proceduru, ali svi mi znamo manje-više da oni tako kupuju vreme da sa?ekaju nekog od ?lanova porodice, rodbine, da sa?ekaju da im stigne neki novac, i da sa?ekaju prvi povoljan na?in, kanal, kako bi napustili Republiku Srbiju i krenuli ka zemlji finalne destinacije“, kazao je Ivan Miškovi?, iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Srbije.

Do tih destinacija nerijetko ih prilike vode, i pored rizika, ilegalnim putevima. Iako se ?ekanje, kažu, odužilo, mnogi u Beogradu do?ekuju ramazan u vjeri da ?e ih povoljnije okolnosti spojiti sa najbližim.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!