Radulović: Masovna krađa na prethodnim izborima

30 Jan 2017

"Nekim čudom glasovi opozicije su se pretvarali u glasove za vlast"

Lider Pokreta Dosta je bilo Saša Radulovi? saopštio je danas da se na izborima održanim u aprilu prošle godine dogodila “masovna kra?a”, zbog ?ega ?e, izme?u ostalog, biti podnete krivi?ne prijave protiv lidera SNS-a Aleksandra Vu?i?a, nekadašnjeg predsednika RIK-a Dejana ?ur?evi?a, CeSID-a i Miladina Kova?evi?a iz Republi?kog zavoda za statistiku.

Radulovi? je rekao da postoji “ogromna razlika izme?u lokala i Republike i da su se na nivou Republike “nekim ?udom glasovi opozicije pretvarali u glasove za vlast”.

“Analizirali smo lokalne i parlamentarne izbore. Utvrdili smo da se 372.000 glasova sa lokala prelilo u Republici na potpuno neverovatan na?in. Tako da je oko 300.000 ljudi koji su glasali za grupe gra?ana na lokalu, 47.000 koji su glasali za DJB, DS, LDP, LSV, Novu, manjine i 27.000 koji su glasali na republi?kim a nisu na lokalnim izborima – na republi?kom nivou glasali ili za SNS, SRS i SPS ili za druge patriotske stranke”, kazao je Radulovi? na konferenciji za novinare.

On je ocenio da je takav izborni rezultat nemogu? i da je mogu? samo uz “masovnu kra?u”.

“Mislim da se ona desila, tako što su nakon što su prebrojani glasovi na bira?kim mestima, džakovi i zapisnici menjani na putu do republi?kog koordinatora i da su na tom putu ukradeni ovi glasovi”, naveo je Radulovi?.

Prema njegovim re?ima, na ponovljenim izborima na bira?kom mestu 22 na Novom Beogradu su rezultati na lokalnim i republi?kim izborima otprilike isti.

“Na lokalnim izborima na Novom Beogradu 38 odsto glasova su osvojile liste SNS, SPS i SRS, a 60 odsto sve ostale liste. Rezultati ponovljenih izbora na mestu 22 se otprilike ga?aju u isti procenat. Me?utim, rezultati republi?kih izbora na Novom Beogradu pokazuju – 53 odsto za SNS, SPS i SRS i 44 odsto za sve ostale. Zna?i, ogromna razlika izme?u rezultata lokalnih i republi?kih”, naveo je on.

Radulovi? je naveo da po je tome 15 odsto gra?ana Novog Beograda koji nisu glasali ni za SNS, SPS i SRS na lokalu, izgleda glasalo za te liste na republi?kim izborima i to na svim bira?kim mestima, osim na onom jednom gde je ponovljeno glasanje”, naveo je on.

On je kazao da je to pobudilo sumnju zbog ?ega je DJB pristupio analizi rezultata izbora i došao da podataka da se sli?no dešavalo i na drugim bira?kim mestima kada se porede izbori sa lokala i Republike i naveo primer opštine Mladenovac.

Radulovi? je kazao da kada se na primer uporede rezultati glasanja na lokalnim i republi?kim izborima ispostavi da su od pet glasa?a Grupe gra?ana “Samo jako” na lokalu, ?etiri glasala za SRS, SPS ili SNS na republi?kim izborima.

Radulovi? je objasnio da na ponovljenim izborima nisu mogli da kradu glasove jer su po završetka izbora odmah prebrojani glasovi i odmah su išli do Zavoda za statistiku.

“Imamo osnovanu sumnju da su u dogovoru u?estvovali i lideri radikala, SPS i Aleksandar Vu?i? kao lider SNS i direktor Zavoda za statistiku Miladin Kova?evi? i predsednik RIK-a, tako?e. Pripremamo krivi?ne prijave protv svih ovih lica. Sav materijal ?e biti dostupan na sajtu”, kazao je on.

Radulovi? je naveo da se analiziraju svi zapisnici sa bira?kih mesta i da su brojni zapisnici koje nisu potpisali ?lanovi bira?kih odbora.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!