Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora

24 Mar 2016

Pored genocida, Karadžić je osuđen za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca

Haški tribunal osudio je danas na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora bivšeg predsednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta njenih oružanih snaga Radovana Karadži?a, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici i zlo?ine protiv ?ove?nosti nad Muslimanima i Hrvatima tokom rata u BiH, 1992-95.

Po presudi, Karadži? (70) je kriv za genocid u Srebrenici; progon Muslimana i Hrvata širom BiH; terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika Unprofora za taoce.

Presudom, koju je izrekao predsedavaju?i sudija O Gon Kvon (O-gon Kwon) iz Južne Koreje, utvr?eno je da su u julu 1995. srpske oružane snage, ?iji je Karadži? bio vrhovni komandant, sistematski i planski streljale “najmanje 5.115 muslimanskih muškaraca” iz Srebrenice s genocidnom namerom da ih unište kao etni?ku grupu.

Pored genocida, Karadži? je osu?en za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, terorisanje civilnog stanovništva, nezakonite napade na civile i uzimanje me?unarodnih talaca. Ta krivi?na dela kvalifikovana su kao zlo?ini protiv ?ove?nosti i kršenje zakona i obi?aja rata.

Raspravno ve?e Karadži?a je, usled nedostatka dokaza, oslobodilo krivice po ta?ki optužnice za genocid nad Muslimanima i Hrvatima u sedam bosanskih opština, ocenjuju?i da tu optužbu tužilaštvo nije dokazalo.

Presudom je utvr?eno da su zlo?ini za koje je Karadži? osu?en bili po?injeni u okviru sveobuhvatnog udruženog zlo?ina?kog poduhvata ?iji je cilj bilo “trajno uklanjanje, putem zlo?ina, Muslimana i Hrvata sa teritorija širom BiH, koje su srpski lideri proglasili svojim”.

Karadži? je presudom ozna?en kao klju?ni u?esnik u tom zlo?ina?kom poduhvatu, zajedno sa komandantom Vojske RS Ratkom Mladi?em, kome Tribunal sudi po istoj optužnici.

U?esnici u zajedni?kom zlo?ina?kom poduhvatu, zajedno sa Karadži?em i Mladi?em, bili su, prema presudi, i Mom?ilo Krajišnik, Biljana Plavši?, Nikola Koljevi?, Mi?o , Mom?ilo Mandi?, Željko Ražnatovi? – Arkan i Vojislav Šešelj.

Karadži? je osu?en i kao protagonista tri “dodatna zlo?ina?ke poduhvata” ?iji su ciljevi bili terorisanje civila u Sarajevu, zatim “eliminisanje bosanskih Muslimana iz Srebrenice” i “uzimanje za taoce osoblja Ujedinjenih nacija”.

Na kraju su?enja, u oktobru 2014, tužilaštvo je tražilo da Karadži? bude kažnjen doživotnim zatvorom. Karadži? je tvrdio da nije dokazana njegova krivica i zatražio je da bude oslobo?en.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!