Radoš Ljušić sam sebi isplatio 1,8 miliona dinara honorara

24 Dec 2012

Honorari koji su Ljušiću isplaćivani, dok je bio na čelu Zavoda za izdavanje udžbenika, su skoro 10 puta premašivali one koji su propisani Zavodovim cenovnikom

Bivši direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Radoš Ljuši?, tokom svog mandata je i sebi kao autoru ispla?ivao honorare, što Zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima eksplicitno zabranjuje.

Ovako je zaradio najmanje milion i osamsto hiljada dinara, a honorari koji su mu bili ispla?ivani su višestruko premašivali unutrašnje propise Zavoda i honorare drugih autora.

Dokumentacija do koje je došao Centar za istraživa?ko novinarstvo (CINS) pokazuje da se Radoš Ljuši? u isto vreme nalazio na mestu direktora Zavoda, a tako?e je i primao novac od iste institucije kao autor udžbenika, što je protivno Zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima. Ovaj Zakon u ?lanu 8. zabranjuje licima zaposlenim u Zavodu da ujedno budu i autori udžbenika.

Krše?i ovaj ?lan Zakona, Ljuši? je, prema podacima do kojih je došao CINS, zaradio 1.872.923 dinara u periodu od 2004. do 2007. godine kao autor udžbenika istorije za sedmi razred. Ljuši? je primao honorare i tokom 2008. godine, a pored istorije on je tokom svog mandata bio autor i drugih knjiga.

Ljuši? kaže da je prve ugovore sa Zavodom sklopio kada još nije bio zaposlen, a da su kasnije ti ugovori bili obnavljani, jer su se njegove knjige doštampavale i nije bilo drugog autora za istoriju za 7. razred osnovne škole: “Po tom zakonu koji vi imate ima najmanje deset ljudi u Zavodu koji su pre mene štampali udžbenike u okviru Zavoda za udžbenike. Nisam ja prvi, nisam ni jedini!”, pravda se Ljuši?.

Honorari koji su Ljuši?u ispla?ivani, dok je bio na ?elu Zavoda, su skoro 10 puta premašivali one koji su propisani Zavodovim cenovnikom. Taj cenovnik propisuje da se autoru udžbenika koji se koristi u višem razredu osnovne škole na dva ?asa nedeljno, kakva je Ljuši?eva istorija, isplati godišnje 66 hiljada dinara i po jedan dinar od svakog prodatog primerka.

Me?utim, Ljuši? je, u 2006. godini, kao autor istorije za 7. razred od Zavoda dobio preko 580 hiljada dinara, što je skoro 10 puta više od cenovnikom propisanog honorara. Te godine je dobio i blizu 200 hiljada dinara kao autor ?itanke za istoriju za 7. razred.

Pore?enja radi, u istoj godini je Radetu Mihalj?i?u, autoru istorije za 6. razred honorar uve?an za 50 odsto zbog izuzetnog kvaliteta knjige, pa mu je ispla?eno svega 127 hiljada dinara.

(CINS)

Podelite ovu stranicu!