Radoman: Vlada pojela budžete Vojvodine i lokalnih samouprava

31 Jan 2014

Optužio ministra Lazara Krstića da je namerno sakrio loše ekonomske pokazatelje od građana

Vojvo?anski sekretar za finansije Zoran Radoman optužio je ministra finasnija Srbije Lazara Krsti?a da od gra?ana skriva podatke koji vrlo o?igledno govore o padu kupovne mo?i stanovništva, urušavanju standarda gra?ana i prekomernom zaduživanju države.

Radoman je u saopštenju za javnost naveo da su ukupni prihodi budžeta Srbije u 2013. godini manji za više od 60 milijardi dinara u odnosu na zakonom projektovane.

“Samo prihodi od PDV-a manji su za preko 23 milijarde. Akcize su manje za 12,5 milijardi dinara, porez na dohodak gra?ana za preko pet milijardi dinara i carine za dve milijarde dinara”, naveo je Radoman. Dodao je da ti podaci jasno kažu da je došlo do pada kupovne mo?i stanovništva, do urušavanja životnog standarda gra?ana Srbije, do otpuštanja radnika, do pove?anja sive ekonomije.

“To je realna posledica rada Vlade Srbije u prošloj godini”, poru?io je Radoman.

Dodao je da je javni dug centralnog nivoa vlasti, za koji su ministar finansija i vlada neposredno odgovorni, u 2013. godini pove?an sa 17,7 milijardi evra na 20,1 milijardu evra. “Ra?unica je jasna: za godinu dana javni dug je pove?an za 2,4 milijarde evra ili 278 milijardi dinara. Koliko je to novca najbolje govori podatak da su ukupni rashodi budžeta svih opština, gradova i pokrajine Vojvodine u prošloj godini iznosili 272,6 milijardi dinara”, naveo je Radoman. Prema njegovim re?ima, gra?ani Srbije moraju da znaju da je republi?ka vlada samo u prošloj godini, po osnovu novog zaduženja, “pojela” jednogodišnje budžete svih opština, gradova i budžet Vojvodine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!