Radnici izbrisani iz planova NIS-a

26 Jul 2012

"Neizvesno je, svaki dan je neizvesno, svaki dan očekujemo pismo na stolu ili tako nešto...”

Nezavisni sindikat Naftagasa optužio je poslovodstvo NIS-a da vrši mobing nad zaposlenima, upu?uju?i ih na prinudne odmore i raspore?uju?i ih na „poslove bez posla”. Rukovodstvo kompanije demantuje ove optužbe i tvrdi da je sve po zakonu.

“Pa ne mislim ništa. Neizvesno je, svaki dan je neizvesno, svaki dan o?ekujemo pismo na stolu ili tako nešto…”, pri?a za Doj?e vele radnica Naftne industrije Srbije (NIS) Milka Vitez, koja je jedna od stotina radnika koji su odlukama poslovodstva ove kompanije u vlasništvu ruskog „Gaspromnjefta” upu?eni na dvomese?ni prinudni odmor od 1. avgusta.

Naša sagovornica navodi da je samohrana majka troje dece, koja je završila dva fakulteta, a na kraju je u NIS-u završila kao „nemapirana”. Šta uopšte zna?i taj pojam?

„Mapiran zna?i imati posao, raditi, imati normalan koeficijent za to što radiš. A nemapiran zna?i biti degradiran, imati mnogo manji koeficijent i raditi poslove… To jest, ne raditi ništa. To su poslovi praznog stola: sedimo u jednoj prostoriji, nemamo telefon, ra?unar, imamo samo sto i stolice”, objašnjava Milka Vitez.

Posla nema…

Nezavisni sindikat Naftagasa naveo je da ?e odlukom poslovodstva NIS-a ?ak 708 radnika biti upu?eno na prinudne odmore. S druge strane, u saopštenju koje je NIS uputio medijima, navodi se da ?e više od 300 a ne 708 radnika te kompanije oti?i na pla?eni odmor od 45 radnih dana zbog „smanjenja obima posla“ koji obavljaju. Poslovodstvo tvrdi da je re? o radnicima koji obavljaju niskokvalifikovane kancelarijske poslove i koji nisu vezani za proizvodnju. Predsednik Nezavisnog sindikata Naftagasa Sava Blagojevi? tvrdi da to nije ta?no.

„To nisu samo ljudi pred penziju, niti neki administrativni radnici. Me?u njima se nalaze i elektroinženjeri, mašinski inženjeri, inženjeri zaštite na radu, rudarski inženjeri, pravnici, ekonomisti…”, kaže Blagojevi?.

U NIS-u, pak, tvrde da se od 2009. godine, kada je „Gaspromnjeft” preuzeo ve?inski udeo, radi pove?anja efikasnosti rada uvodi automatizacija proizvodnih i servisnih procesa, što se odražava na obim uposlenosti kancelarijskog osoblja.

Ili ga ipak ima?

Sava Blagojevi?, koji je bio i ?lan Glavnog odbora Evropskog sindikata hemije, nemetala, energetike i rudarstva (MCF), tvrdi da u NIS-u ne da nema viška zaposlenih, nego upravo suprotno.

„Ljude angažuju preko lizing kompanija i ve? ih ima negde oko 1.000 koji su tako zaposleni. Ti ljudi primaju minimalac, ne pla?a im se ni prekovremeni, ni no?ni rad, ni rad praznikom. A to se ne pla?a ni našim radnicima. Veliki broj naših radnika radi prekovremeno, svaki dan u proseku od tri do pet sati. Na osnovu toga ispada da nam treba još 200 novih radnika da bi obavljali posao koji ovi rade prekovremeno. Pa onda nam stvarno nije jasno kako ljude šalju na prinudni odmor”, isti?e Blagojevi?.

U zvani?nom saopštenju NIS-a navodi se da je mogu?nost upu?ivanja zaposlenih na pla?eno odsustvo na inicijativu poslodavca predvi?ena ?lanom 116 Zakona o radu. Nezavisni sindikat Naftagasa je, s druge strane, optužio rukovodstvo da krši doma?e zakonske propise i da vrši mobing nad zaposlenima.

„Klasi?an na?in je vika, galama, nipodaštavanje zaposlenih, da su glupavi, da ne znaju da rade, da ne?e više da ih vide o?ima u kompaniji, da napuste kompaniju…”, tvrdi Blagojevi?.

Sava Blagojevi? je najavio da ?e zaposleni organizovati proteste, ukoliko rukovodstvo NIS-a nastavi sa takvom poslovnom politikom. NIS je demantovao optužbe za mobing.

Prema poslednjim kompanijskim podacima, NIS je na kraju 2011. godine imao 9.076 zaposlenih i neto dobit od 40,6 milijardi dinara.

(Deutsche Welle)

 

Podelite ovu stranicu!