Radnici i lovci spasili srne od poplavnog talasa

18 Jun 2013

Divljač ima dosta mladunčadi koja nije u stanju da beži ili sama brine o sebi, a roditelji ne žele da je napuste

Zaposleni u Javnom preduze?u Vojvodinašume spašavali su divlja? od poplavnog talasa u Specijalnom rezervatu Koviljsko-petrovaradinski rit, saopštilo je danas to preduze?e.

Poplavni talas je preplavio skoro sve grede, a divlja? je beže?i od vodene stihije tražila ta?ke rita koje nisu poplavljene.

Zahvaljuju?i zaposlenima u Šumskoj upravi Kovilj i lovcima iz Lova?kog društva “Fazan” iz Kovilja, brzo se odreagovalo na ovakvu situaciju i preplašena divlja? je spašena od sigurnog uginu?a, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da bi se u normalnim prilikama divlja? sama povukla i spasila ispred vodene stihije, jer to instiktivno ose?a, ali je ove godine to bilo druga?ije jer se plavljenje dogodilo u periodu kada divlja? ima dosta mladun?adi koja nije u stanju da beži ili sama brine o sebi, a roditelji ne žele da je napuste.

Pravi primer roditeljskog instikta kod divlja?i je kada su spasioci srne pustili u atar, i one su se ponovo vra?ale u rit ska?u?i sa nasipa u vodu. U nekoliko navrata zaposleni su morali da ih vade iz vode.

Akcija spašavanja divlja?i u Koviljsko-petrovaradinskom ritu traja?e sve dok polavni talas ne pro?e, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!