Radnici Bačkaputa protestuju u AIK banci u Novom Sadu

04 Aug 2011

Šef kriznog štaba u Bačkaputu Vladimir Cvetković rekao je da oko 50 radnika te firme vrši opstrukciju rada šalterske službe AIK banke, tako što traže raznorazne izvode na ime tekućeg računa koje imaju u toj banci

Radnici gra?evinskog preduze?a Vojvodinaput-Ba?kaput, ?lanice Nibens grupe, zapo?eli su u 11.00 sati protest u glavnoj filijali AIK banke u Novom Sadu, nezadovoljni što im je ta banka, kako tvrde, blokirala isplatu zarada.
Šef kriznog štaba u Ba?kaputu Vladimir Cvetkovi? rekao je da oko 50 radnika te firme vrši opstrukciju rada šalterske službe AIK banke, tako što opsedaju šaltere traže?i raznorazne izvode na ime teku?eg ra?una koje imaju u toj banci.
„Ovo je opstrukcija rada šalterske službe i neka vrsta upozorenja pred današnje pregovore AIK banke sa predstavnicima Nibens grupe i Agencije za privatizaciju o deblokadi našeg ra?una i isplati zarada“, rekao je Cvetkovi?.
On tvrdi da para za plate zaposlenima ima, ali AIK banka, kao najve?i poverilac Nibens grupe, okleva da ih isplati, jer traži garanciju države.
„U prostorijama Agencije danas ?e biti održane nove konsultacije. Ukoliko ni danas AIK banka ne iza?e u susret našim zahtevima, od ponedeljka ?emo organizovati radikalnije blokade rada banke“, najavio je Cvetkovi? i rekao da ?e današnji protest biti okon?an oko 14.00 sati.
Zaposleni u Ba?kaputu poslednju platu dobili su za februar 2011. godine, dok regrese, putne troškove i tople obroke nisu dobili još od 2009, zbog ?ega je oko 300 zaposlenih tužilo firmu.
Kako je saopštio Samostalni sidikat putara Srbije, na današnje proteste ?e, svako u svom gradu, organizovati i radnici preduze?a za puteve “Niš”, “Vranje”, “Kragujevac” i “Beograd”.
Ra?uni 12 preduze?a iz Nibens grupe blokiranu su zbog dugovanja bankama, dobavlja?ima i državi koji dostižu oko 170 miliona evra, a ra?un Ba?kaputa u blokadi je 15 miliona evra.
Ta preduze?a zapošljavaju više od 5.000 radnika, a pet putarskih preduze?a iz grupe održava više od 40 odsto puteva u Srbiji i u?estvuje u gradnji autoputa na Koridoru 10 kroz Srbiju.
Najve?i poverioci Nibens grupe sa potraživanjima izme?u 110 i 130 miliona evra su banke, koje su inicirale blokadu ra?una i bez ?ijeg odobrenja nije mogu?e zapo?eti reorganizaciju grupe.
Banke su se polovinom juna na?elno složile da predlože novi menadžment grupe i mere koje ?e omogu?iti nastavak poslovanja Nibens grupe i pronalaženje strateških partnera.
Vlasnik Nibens grupe Milo ?uraškovi? i sedam rukovodilaca u putarskim preduze?ima iz te grupacije uhapšeni su u maju pod sumnjom da su oštetili kruševa?ku fabriku maziva FAM za 32 miliona evra.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!