Radna praksa za studente u Evropskim poslovima

21 sep 2012

Cilj je i da se pruži doprinos jačanju procesa evropeizacije

Studenti i postdiplomci Univerziteta u Novom Sadu započeli su radnu praksu u Fondu „Evropski poslovi“ Vojvodine, s ciljem formiranja kruga stručnjaka sposobnih za izradu i implementaciju evropskih projekata, s obzirom na sve veću dostupnost fondova Evropske unije.

 

Studenti radnu praksu pohađaju na snovu potpisanog Protokola o saradnji između Fonda „Evropski poslovi“ i Univerziteta u Novom Sadu, saopštio je danas Pokrajinski sekretarijat za informacije.

 

Tokom prakse studenti će se upoznat sa radom Fonda i procesima evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u Srbiji, s posebnim osvrtom na fondove EU, evropske programe regionalne saradnje i izradu predloga projekata radi apliciranja za sredstva koja se dodeljuju iz različitih evropskih fondova.

 

„Cilj je i da se pruži doprinos jačanju procesa evropeizacije u Srbiji imajući u vidu strateško opredeljenje o ubrzavanju procesa evropskih integracija, kao i da se doprinese razvoju Autonomne Pokrajine Vojvodine i čitave Srbije“, piše u saopštenju.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!