Radio 021 najslušanija stanica u Novom Sadu

14 Jul 2008

Novosadski

Novosadski Radio 021 najslušanija je radio stanica u Novom Sadu, pokazalo je istraživanje agencije Stratedžik marketing obavljeno u maju.
Konsultant za radijsko istraživanje SMMRI Darko Bro?i?, rekao je na konferenciji za novinare da Radio 021 sluša 16,2 odsto ukupnog novosadskog radijskog auditorijuma.
Slede?i po rejtingu je Radio AS sa rezultatom od 9,1 odsto, a zatim slede “Jesenjin” sa 8,1 odsto i Radio Beograd 1 sa 6,1 odsto slušanosti.
Prema Bro?i?evim re?ima, sve vode?e stanice imaju trend pove?anja slušanosti, dok je u najve?em padu slušanosti novosadskog radija Planeta.
“U okviru grupe slušalaca uzrasta od 25 do 45 godina, 021 je ostvario tri puta bolji rezultat u odnosu na najbližeg konkurenta sa ostvarenim udelom u slušanosti od 26,9 odsto”, rekao je Bro?i?.
Dodao je da u pomenutom uzrastu slušalaca slede AS sa 8,7 odsto, Planeta sa 6,4 odsto i Delta sa 6,2 odsto.
Istraživanje Stratedžik marketinga je pokazalo da u Vojvodini 25 odsto ispitanika ima mogu?nost da sluša radio preko interneta, dok je broj onih koji ga slušaju na taj na?in 10 odsto.
Vojvo?ani u ve?em procentu slušaju zabavnu muziku. Za tu vrstu muzike opredelilo se 57 odsto ispitanika, dok se za narodnu izjasnilo 36 odsto.
U odnosu na prethodna istraživanja, prime?ena je ve?a slušanost radija u terminu od 17 do 19 sati, dok je i dalje ovaj medij dominantan u odnosu na televiziju u prepodnevnim satima.
Istraživanje je sprovedeno od 19. do 25. maja na teritoriji Srbije na uzorku od 4.327 ispitanika, koji su vodili evidenciju o slušanosti radija u intervalima od po 15 minuta. Korekcija uzorka ra?ena je po polu, starosti, regiji, tipu naselja i školskoj spremi.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!