Radijacije u Vojvodini ima, ali nije opasna

27 Mar 2011

Reč je o količinama koje ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, saopštila je Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doza jonizirajućeg i nejonizujućeg zračenja

Prisustvo radioaktivnih materija na teritoriji Vojvodine zabeleženo je i danas ali re? je o koli?inama koje ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, saopštila je Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doza joniziraju?eg i nejonizuju?eg zra?enja Univerziteta u Novom Sadu.
Laboratorija je detektovala prisustvo u tragovima radionuklida joda 131, a utvr?eni nivo radioaktivnosti je izrazito malog intenziteta, piše u saopštenju.
U ispitanim uzorcima spana?a, zelene salate i mleka sa teritorije Vojvodine, nije konstatovano prisustvo radioaktivnosti kao posledice skorašnjeg nuklearnog akcidenta u Japanu, navodi se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!