“Putinov jasan cilj, Treći svetski rat bi krenuo s Baltika”

22 Nov 2016

Ruski predsednik Vladimir Putin ima jasan cilj i strategiju, ali oni koji tvrde da je ta strategija racionalna i defanzivna nisu u pravu, upozorava Pol Miler

Pre ?etiri godine, profesor me?unarodnih bezbednosnih studija u Vašingtonu Pol Miler je predvideo “rusku invaziju na Ukrajinu”, a sada za “Forejn polisi” piše da je Baltik slede?i na ruskom nišanu te da ?e za izabranog ameri?kog predsednika Donalda Trampa to biti jedan od najranijih i najvažnijih testova.

Miler smatra da je teorija prema kojoj Rusija samo odgovara na ekspanziju NATO-a glupost. Putin nije vo?en racionalnim samointeresom jer nijedan ?ovek nije. Naša percepcija samointeresa oblikovana je našim uverenjima i idejama – drugim re?ima, našom ideologijom.

Putin veruje, navodi Miler, da je ruska hegemonija nad okolnim državama vitalna za rusku sigurnost. Me?utim, Putin ovaj zaklju?ak izvodi iz svojih uverenja o ruskoj državnosti. Radi se o neobi?noj verziji ruskog nacionalizma koja je prožeta pravoslavnom religijom, idejom istorijske sudbine i mesijanizmom.

Racionalni ruski državnik ne bi gledao na ekspanziju Evropske unije i NATO-a kao na pretnju jer je liberalni me?unarodni poredak otvoren, inkluzivan i ustvari bi pove?ao sigurnost i prosperitet Rusije, tvrdi Miler. Me?utim, za Putina i druge ruske nacionaliste, Zapad je pretnja zbog svoje dekadencije i globalizma, dodaje on.

NATO tako nije (samo) garant liberalnog poretka u Evropi, ve? neprijateljski savez i glavna prepreka ruskoj veli?ini. Stoga se Putinova strategija sastoji u tome da razbije NATO i to tako da obezvredi njegovu garanciju o me?usobnoj odbrani saveznica, navodi Miler.

Rusija je ve? donekle narušila verodostojnost NATO-a, koji je Ukrajini i Gruziji 2008. obe?ao Akcijski plan pridruživanja. Rusija je te godine izvršila invaziju na Gruziju, a 2014. i na Ukrajinu i zadržala teritorije tih zemalja pod ruskom okupacijom: Abhaziju, Južnu Osetiju i Krim. Osim njih, pokrajine Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine pod kontrolom su pro-ruskih separatista. Pridruživanje države NATO-u prakti?noi je nemogu?e dok je deo njene teritorije okupiran.

Miler smatra da okolnosti za rusku ekspanziju nikad od kraja Hladnog rata nisu bolje. Evropska unija je razjedinjena, a slede?i ameri?ki predsednik otvoreno preispituje vrednost NATO pakta dok u isto vreme hvali i opravdava politiku Rusije.

Ruska invazija balti?kih zemalja, koje su za razliku od Ukrajine i Gruzije NATO ?lanice, ne?e biti otvorena. Umesto toga, Putin ?e verovatno isprovocirati vojnu krizu koriš?enjem posrednika od kojih se može distancirati. To ?e možda biti etni?ki ruski gra?ani Letonije i Estonije, koji u ove dve zemlje ?ine ?etvrtinu populacije. Možda ?e po?eti nasilno protestovati i tražiti me?unarodnu zaštitu.

Na to ?e se pojaviti sumnjivo dobro naoružan i organiziran “Narodni front za oslobo?enje ruskog Baltika”, smatra Miler i dodaje da ?e nekoliko ciljanih atentata i bombaških napada pogurati ove zemlje prema gra?anskom ratu.

Rusija ?e blokirati sve rezolucije Saveta bezbednosti UN, ali ?e ponuditi unilateralno slanje mirovnih snaga. Savet NATO-a ?e se sastati. Poljska ?e voditi inicijativu za proglašenje ruske agresije na balti?ke zemlje i aktiviranje ?lana 5 o me?usobnoj odbrani ?lanica. Nema?ka i Francuska ?e biti protiv. Odluka ?e zavisiti od Amerike.

Ako ne aktivira ?lan 5, NATO pakt postaje prakti?no besmislen, a geopoliti?ki sat ?e se vratiti u 1939. Neke isto?noeuropske zemlje ?e se prikloniti Rusiji. Druge poput Poljske ?e se po?eti naoružavanje do zuba. Putinov san o rastrganom Zapadu i izloženoj Evropi posta?e stvarnost, navodi Miler i dodaje da ako NATO aktivira ?lan 5, to ?e biti ravno objavi rata Rusiji i tada ?e Tramp morati da odlu?i da li su Letonija ili Estonija vredne rizika Tre?eg svetskog rata, zaklju?uje Miler.

(B92 / index.hr)

Podelite ovu stranicu!