Rusija: Putin omogućio da FSB može da puca na žene i djecu

02 Jan 2016

Zakon objavljen 30. decembra alarmirao je grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava

Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je državnoj službi sigurnosti FSB ovalsti da mogu koristiti oružje na mase u kojima se nalaze žene i djeca “pod odre?enim oklnostima”.

Prema amandmanu koji je objavljen u srijedu, nekadašnji KGB preimenovan u FSB, može koristiti oružje na masu “da bi sprije?ili akte terorizma, spašavali taoce i uzvratili na napade na javne zgrade”.

FSB ?e imati pravo da puca na žene, invalide i maloljetnike “u slu?aju oružanog otpora” a bi?e dozvoljeno i korištenje nesmrtonosnog oružja protiv trudnica.

Novim zakon je tako?e omogu?no agentima FSB-a da ulaze u svaki prostor na teritoriji zemlje i uzimaju otiske na grani?nim prijelazima.

Ova zakon objavljen 30. decembra alarmirao je grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava.

?lanovi ruskog predsjedni?kog Vije?a za ljudska prava, koji ima savjetodavnu ulogu prema vladi, ranije je apelovalo na Putina da ne dozvoli amandmansko djelovanje na ovaj zakon kojim je omogu?no FSB-u korištenje oružja pod ovakvim okolnostima.

Apel je potpisala i Ljudmila Aleksijava 85-godišnja ruska aktivistkinja Pokreta za ljudska prava te prominentni civilni aktivista Lev Ponomarev.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!