Putare noćas policija vratila u krug preduzeća

10 Aug 2011

Jake policijske snage noćas oko 1.00 sat su opkolile zaposlene i naredile imda uklone mehanizaciju sa autoputa i vrate se u krug preduzeća u Novom Sadu

Sve zaposleni putarskog preduze?a Vojvodinaput Ba?kaput iz Novog Sada, koji su ju?e sa teškom mehanizacijom držali pod blokadom deo neizgra?ene deonice na autoputu Beograd-Horgoš, jake policijske snage no?as su vratile u krug preduze?a.
Kako je agenciji Beta rekao šef kriznog štaba u Ba?kaputu Vladimir Cvetkovi?, jake policijske snage no?as oko 1.00 sat su ih opkolile i naredile da uklone mehanizaciju sa autoputa i vrate se u krug preduze?a u Novom Sadu, što su oni i u?cinili.
„Od Policijske uprave Novi Sad dobili smo pismenu zabranu bilo kakvog vida javnog okupljanja i od sino? jake policijske snage blokiraju sve prilaze preduze?u Ba?kaput. I svi ostali naši punktovi u gradu su blokirani, tako da nigde ne možemo da idemo“, rekao je Cvetkovi?.
On je dodao da je neizvesno kako ?e i na koji na?in biti nastavljeni protesti radnika Ba?kaputa, jer ne mogu nigde da se kre?u.
Radnici Ba?kaputa blokirati su ju?e radove na severnom kraku Koridora 10 kod Vrbaške petlje, gde radove trentno izvode preduze?a Borovica i Novi Pazar put.
Ostala putarska preduze?a iz sastava Nibens grupe ju?e su organizovala blokade u regionima gde im je sedište.
Predsednici Sindikata Preduze?a za puteve “Vranje”, “Niš”, “Kragujevac”, “Beograd” i Vojvodinaput Ba?kaput smatraju da nisu ispunjeni zahtevi zaposlenih da im se isplate zaostale zarade i obezbede sredstva za neometan nastavak rada.
Predsednici Sindikata su ocenili da je isplata samo jedne zarade u dva  preduze?a pokušaj da se zaposleni razjedine.
Oni su zbog toga odlu?ili da organizuju blokade koje ?e trajati do ispunjenja svih njihovih zahteva.
Banke – najve?i poverioci, dogovorile su se prošle nedelje o reorganizaciji Nibens grupe što je uslov za deblokadu ra?una preduze?a iz tog sistema.
Nibens grupa ?iji je vlasnik Milo ?uraškovi? uhapšen u maju, ima dug od 180 miliona evra, od ?ega je dug bankama oko 130 miliona evra.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!