Pupovac: Jezik se guši i koristi u svrhe politike

14 Nov 2012

Jezičke politike u postjugoslovenskim državama kreću se u smeru koji je suprotan svome vremenu

Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, lingvista Milorad Pupovac izjavio je danas u Novom Sadu da je osnovna karateristika jezi?kih politika u postjugoslovenskim zemljama zapravo gušenje slobode jezika i korištenje jezika u politi?ke svrhe.

Pupovac je na predavanju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu rekao da se jezi?ke politike u postjugoslovenskim državama kre?u u smeru koji je suprotan svome vremenu.

On je kritikovao lingviste što su pasivni prema takvim pojavama i založio se za kriti?ku analizu jezi?kog diskursa u regionu.

Ocenio je da je jeziku oduzeta emancipatorska uloga i umesto toga mu je dodeljena kolonizatorska i identitetska uloga.

“Od 1990. do danas nema više slobode u jeziku i u jezi?koj politici. Jezik kao javni prostor i kao opšte dobro je zarobljen, a naš posao je da ja?amo emancipatorski potencijal jezika”, poru?io je Pupovac.

Prema njegovim re?ima, period od 1990. godine do danas je period nacionalnih i državnih jezika, u kojem se jezik shvata kao veoma zna?ajno obeležje stvaranja država.

“To je logika koja kaže da kada postoji država, ona mora imati i sopstveni jezik. Dakle, to je logika da država koja nema vlastiti jezik ne može biti država. Odnosno, kao što je pesnik rekao, država bez jezika je kao govno na kiši “, kazao je Pupovac.

Ocenio je da razdoblje od 1990. godine do danas, kada je jezik u pitanju, karakterišu nacionalizam, etatizam i lingvisticizam, kao i nedemokrati?nost, ekskomunikativnost i izrazito snažna ideologizacija jezika.

“Bilo je i takvih primera da je jedan Bošnjak iz Stoca u Bosni i Hercegovini u Zagrebu morao polagati ispit iz hrvatsoga jezika da bi dobio hrvatsko državljanstvo. Premda je on svakako bolje znao hrvatski od svoga ispitiva?a. Nažalost, takvi primeri su brojni”, rekao je Pupovac.

Ocenio je da ?e biti zanimljivo gledati koji ?e od postjugoslovenskih jezika Evropska unija priznati, odnosno kako ?e se odnositi prema njima i kako ?e ovdašnje države reagovati na to.

Pupovac, koji je i predsednik Odbora za spoljnu politiku hrvatskog Sabora, rekao je da su prilikom nedavnog sastanka na Kipru, delegacije Srbije i Hrvatske bez problema izme?u sebe menjale prevodioce, kojima se služila i crnogorska delegacija.

Milorad Pupovac je i predsednik Srpskog nacionalnog ve?a iz Hrvatske.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!