Puno nedostataka u Nacrtu zakona o restituciji

29 Aug 2011

Nacrt zakona o restituciji pati od velikog broja nedostataka, a 1945. godina, koja je označena kao početna za vraćanje imovine, nije „pravična”

Zamenica vojvo?anskog ombudsmana Eva Vukašinovi? izjavila je da u Nacrtu zakona o restituciji postoje veliki nedostaci kao i da 1945. godina, koja je ozna?ena kao po?etna za vra?anje imovine, “nije pravi?na”. Ona je, na okruglom stolu u Skupštini Novog Sada, kazala da je Jevrejima i pripadnicima drugih manjinskih nacionalnih zajednica imovina oduzimana i pre 1945, tokom Drugog svetskog rata.

Prema njenim re?ima, u predloženom zakonskom rešenju “gotovo da nema nijednog ?lana na koji ne može da se iskaže kritika”.

Eva Vukašinovi? je istakla da postoje veliki nedostaci u procesnom delu zakona, kojima se propisuje postupak i ocenila da ?e uz takve procedure biti veoma teško izdati predvi?ene obveznice, “a kamoli izvesti naturalnu restituciju”. Sekretar Udruženja poljoprivredne industrije Privredne komore Vojvodine ?or?e Bugarin ocenio je da uz postoje?i Predlog zakona Srbiji preti “tajkunizacija” poljoprivrednog zemljišta.

On je ocenio da umesto “tajkunizacije”, Srbija u poljoprivredi treba da doživi “farmerizaciju”. “Ne treba nam princip da imamo mali broj velikih zemljoposednika, umesto velikog broja malih zemljoposednika”, kazao je Bugarin.

Pravni ekspert Dragomir Jankov naveo je da je mogu?e da ?e se nakon primene zakona o restituciji u Vojvodini pojaviti latifundije.

“A na granicama tih latifundija, u vojvo?anskim selima žive?e besposleni bezemljaši”, ocenio je Jankov.

Predsednik Vojvo?anskog kluba ?or?e Suboti? ocenio je da je rok za javnu raspravu o Nacrtu zakona o restituciji suviše kratak i ocenio da to u stvari i nije suštinska javna rasprava, ve? “fingirana”. On je pozvao poslanike iz Vojvodine da u Skupštini Srbije ne glasaju za Predlog zakona o restituciji, pošto je višestruko štetan za ovu pokrajinu.

Suboti? je kazao da zakonom treba urediti da sva imovina koja je pripadala pokrajini i lokalnim samoupravama pre donošenja Zakona o svojini iz 1995. godine bude vra?ena pokrajini i opštinama i gradovima.

Okrugli sto organizovala je nevladina organizacija Vojvo?anski klub.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!