PSG: Uvažavanje ljudskih prava – garancija slobode

17 Sep 2017

LGBT osobe su često žrtve zločina iz mržnje i govora mržnje

Pokret slobodnih građana (PSG) danas je povodom Nedelje ponosa i Parade ponosa u Beogradu saopštio da ljudska prava ne smeju da zavise od toga da li će Srbija biti u EU, već njihovo poštovanje mora predstavljati temelj svakog modernog društva i vrednost koja se štiti po svaku cenu.

Odbor PSG za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost naveo je da su vrednosti slobodnog i demokratskog društva bazirane na ostvarivanju prava i sloboda svakog građanina, a proklamovane su vodećim međunarodnim dokumentima, od kojih većina čini i sastavni deo nacionalnog zakonodavstva.

“Nažalost, jedan od ključnih problema u Srbiji predstavlja činjenica da je veliki broj odredbi pozitivnog prava mrtvo slovo na papiru, protiv čega se PSG bori od osnivanja. Želimo da se slobode i prava svih građana jednako poštuju i omogućavaju nesmetanim uživanjem”, piše u saopštenju.

Prema pokretu, najbolju potvrdu da zakonodavstvo i njegova primena nisu u korelaciji, predstavlja poslednji izveštaj Programa UN za razvoj (UNDP) u Srbiji, po kome LGBT populacija i osobe koje žive sa HIV-om spadaju u najdiskriminisanije grupe u Srbije.

U izveštaju je konstatovano i da su LGBT osobe izložene diskriminaciji u raznim oblastima života: zdravstvu, zapošljavanju, obrazovanju, pristupu socijalnim uslugama.

LGBT osobe su često žrtve zločina iz mržnje i govora mržnje, ali ti zločini nisu adekvatno istraženi, nema sudskih presuda koje ih sankcionišu na osnovu stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

PSG je podsetio da Srbija danas treba da dokaže da je društvo koje je otvoreno i slobodno i da je država dužna da jednako štititi sve svoje građane, dodavši da je za članice i članove PSG zaštita ljudskih prava ključna vrednost na kome počiva zdravo demokratsko društvo.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!